Korona

Restriksjonene ligger fast

NTO var sammen med flere kulturorganisasjoner i dag i møte med helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja vedrørende begrepet "fastmonterte seter". Organisasjonene var samstemte i sin kritikk av Helsedirektoratets definisjon og understreket at bransjeorganisasjonene må inviteres inn i en tidligere og tettere dialog med myndighetene om kategoriseringer. Helseministeren fastslo imidlertid at dagens restriksjoner ligger fast så lenge smittetallene er som de er.

Tordivelen flyg i skumringa, Det Vestnorske Teateret
Foto: Andreas Roksvaag

En rekke kulturorganisasjoner var i dag innkalt til møte med helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja. Til stede var også representanter fra Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet.

Organisasjonene i møtet var samstemte i sin kritikk av Helsedirektoratets nye definisjon av fastmonterte seter. Vi var også tydelige på at vi savner kunnskapsfremmende dialog mellom helsemyndighetene og vår arrangørfaglige kompetanse i forkant av innstrammingene.

Det kom imidlertid ingen konkrete resultater fra dagens møte. Helseministeren fastslo allerede innledningsvis at dagens definisjoner og restriksjoner ligger fast så lenge smittetallene er som de er.

FAST SETEPLASSERING

NTO og de øvrige organisasjonene har i flere sammenhenger fremholdt at det utøves et tilfredsstillende smittevern på arrangementer ved bruk av fast seteplassering med tilstrekkelig avstand. Beviset på at dette fungerer finnes i tallene; regjeringen og helsemyndighetene har gjentatte ganger bekreftet at forsvinnende få smittetilfeller kan spores tilbake til kulturarrangementer.

Vi mente derfor at begrepet «fastmonterte seter» ideelt sett burde endres til «fast seteplassering».

Så lenge man bruker begrepet «fastmonterte seter» i forskriften bør eventuelt følgende tolkning legges til grunn: Med fastmonterte seter menes sitteplasser i et statisk oppsett, hvor en profesjonell arrangør tar ansvar for at stoler ikke flyttes og smittevernfaglig avstand opprettholdes.

Vi mener også at det med fordel også kan forskriftfestes at lokale helsemyndigheter gis myndighet til å godkjenne oppsettet.

INGEN REALITETSDISKUSJON

Helseministeren var imidlertid tydelig på det ikke er aktuelt å gjøre noen endringer i en retning de opplever som lettelser i den situasjonen vi er i nå. Dermed ble det ingen realitetsdiskusjon rundt organisasjonenes forslag, ei eller ble det gitt noen klargjørende nye utdypinger av de helsefaglige vurderingene bak dagens omstridte definisjon.

Vi opplever at Kulturministeren har forståelse for bransjens synspunkter, men at det i dette tilfellet er Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger som er helt avgjørende.

Med referanse til kritikken om manglende dialog presiserte imidlertid organisasjonene at dagens definisjon ikke kan bli stående når smittesituasjonen forhåpentligvis gradvis forbedres, og vi insisterte på å komme i umiddelbar videre dialog med Helsedirektoratet om dette. Begge statsrådene uttrykte forståelse for dette, og slik sett ble vel dette det mest positive og konkrete som kom ut av møtet.