NTO jobber kontinuerlig med å fremme saker som angår medlemmene. Vi møter og utfordrer politikere og embetsverk, bidrar med bransjeinnsikt, utvikler argumentasjon og driver med annet påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser, innspill til stortingsmeldinger og statsbudsjett, kronikker med mer.

Kritisk offentlighet
Innspill til strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon
Styringsdialog
Innspill om søknader, rapportering og statistikk
Mangfold og inkludering
Høringssvar til konvensjonen om funksjonshemmede sine rettigheter
Revidert Oslo-budsjett 2024
Oslo Nye Teaters videre drift