Ansvarlige valg i ekstreme tider

– I situasjonen vi befinner oss i må styrer og ledelse handle på bakgrunn av dagens politiske og økonomiske realiteter. Og realiteten er at inntektsbortfallet for de større scenekunstinstitusjonene fram mot sommeren er så stort at det å >>

Koronapandemien og situasjonen for musikk- og scenekunstinstitusjonene

For mange NTO-medlemmer kan nedstengningen som følge av koronasituasjonen få store konsekvenser for driften og handlingsrommet fremover. Det er derfor viktig å ha et blikk både på behovet for å «reparere» 2020, og langtidsvirkningene av >>

Foredragsholder Adele Mestad fra talerstolen foran en Power Point Presentasjon under NTOs forrige årsmøteseminar

UTSATT: NTOs årsmøtedag 2020

NTO utsetter årsmøtedagen 2020 inntil videre grunnet situasjonen som følger av koronaviruset. Årsmøtet og årsmøteseminaret skulle opprinnelig ha funnet sted tirsdag 24. mars på Riksscenen i Oslo. Vi kommer tilbake med mer informasjon og >>