Maner til ny momskamp

– Lavmoms vil lønne seg for hele kultursektoren. Og det er mulig å innføre uten å lempe kostnadene over på publikum, sier Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening til Klassekampen 3. november. Avisen skriver at flere i >>

Innholdsjaget i kulturdebatten

I motsetning til andre samfunnssektorer med høy offentlig støtte, der politikerne går inn med klare oppfatninger om sektorens konkrete mål og resultater, vil det i kultursektoren være en større avstand mellom det politiske og det operative >>

Fri ytring under press

– Hvorfor var kunstfeltet det eneste samfunnsfeltet der det ikke var lov til å diskutere Anders Behring Breivik etter 22. juli 2011? Hvor kan man stille spørsmålene som ikke lar seg stille i fornuftig samtale, om ikke i kunsten? Hvor >>