Billigere å gå på teater

– Stikk i strid med det Hans Henriksen hevder i Klassekampen 26. januar er muligheten for å gå på teater i dag, også for de med lavere inntekt, vesentlig bedre enn for 30 år siden, sier NTOs direktør Morten Gjelten i denne kommentaren. – >>

Skuespiller- og danseralliansen ansetter flere kunstnere i 2015

Skuespiller- og danseralliansen utlyser ansettelse for to dansere og to skuespillere som skal ansettes fra 20. april 2015. >>

Showcase for etablerte skuespillere

Til våren inviterer Norsk Skuespillerforbund, Norsk Skuespillersenter og Norsk Teaterlederforum (NTLF) for annen gang til Showcase for etablerte skuespillere. Hensikten med arrangementet er å gi erfarne utøvere muligheten til å vise hva de >>