Oppsummering av høstens budsjettprosess

Familie- og kulturkomitéens innstilling til statsbudsjettet for 2016 ble vedtatt 9. desember, og budsjettprosessen med dette avsluttet. Vi oppsummerer her kort resultatene av endringene for NTO-området. >>

NTOs årsmøtedag 2016

Norsk teater- og orkesterforening avholder sitt årsmøte mandag 13. juni på Det Norske Teatret i Oslo. I forbindelse med årsmøtet arrangeres det tradisjonen tro et årsmøteseminar samme dag. >>

Årsrapportering 2015

Årsrapporteringen for 2015 vil åpnes torsdag 11. februar. Nærmere informasjon kommer når rapportskjemaene er klare for utfylling på Scenestatistikk.no. Frist for innsending er 1. mars. >>