Publikumstall 2014

NTOs medlemmer hadde i 2014 et samlet publikumstall på rundt 2,3 millioner og sto for rundt 11 000 konserter og forestillinger til sammen.

Foto: Teater Manu

Ved utgangen av 2014 hadde NTO 42 medlemmer. Disse omfatter alle landets større offentlig støttede institusjoner innenfor områdene teater, dans, opera og musikk. I 2014 sto disse for 11 719 forestillinger/konserter og et samlet publikumstall på 2.296.991, mot 2.327.835 i 2013. Medlemmene sto samme år for en samlet årlig omsetning på over 3 milliarder kroner. Dette betyr at publikumstallene er relativt stabile og at medlemsinstitusjonene driver godt og forsvarlig.

I NTOs publikums- og forestillingsstatistikk kan man sammenligne det siste årets tall mot gjennomsnittet for de fire foregående årene. Dersom publikumstallet for 2014 skal sammenlignes med snittallet for fireårsperioden 2010 – 2013, må de medlemmene som ikke har rapportert for samtlige fire år (Åarjelhsaemien Teatere og Dramatikkens Hus av) trekkes ut, og de sammenlignbare tallene blir henholdsvis 2.293.649 for 2014 og 2.297.428 for fireårsperioden 2010 - 2013, tilsvarende en nedgang på  3.779 eller 0,2 prosent.

Antall publikum på billetterte arrangement økte i 2014 med 35.389, tilsvarende 1,8 prosent, sammenlignet med fireårssnittet.

Statsbudsjettets kap. 323 - Musikkformål 

NTOs syv medlemmer på statsbudsjettets kapittel 323 Musikkformål post 70/71 hadde i 2014 et samlet publikumstall på 467.737, mot 459.198 i 2013. Sammenlignet med snittet for fireårsperioden 2010 – 2013 var det i 2014 en økning på 39.529, det vil si 8,5 prosent.

Statsbudsjettets kap. 324 - Scenekunstformål

NTOs 19 medlemmer på statsbudsjettets kapittel 324 Scenekunstformål post 01/70/71 hadde i 2014 et samlet publikumstall på 1.498.943, mot 1.488.088 i 2013. Sammenlignet med snittet for fireårsperioden 2010 – 2013 var det i 2014 en publikumsnedgang på 30.657, det vil si 2 prosent.
 

Publikumstall for 2015 presenteres innen mai 2016.

Publisert: 30.06.2015 Oppdatert: 25.03.2016

Relaterte artikler