Publikumstall 2013

NTOs medlemmer hadde i 2013 et samlet publikumstall på litt over 2,5 millioner mot litt over 2,6 millioner i 2012. Sammenligner man imidlertid 2013-tallet med snittallet for fireårsperioden 2009-2012, og trekker ut de virksomhetene som ikke har rapportert i hele perioden, blir publikumstallene på henholdsvis 2,32 millioner for 2013 og 2,29 millioner for perioden 2009-2012, tilsvarende en økning på 1,4 %.

Foto: Teater Manu

NTOs 42 medlemmer hadde i 2013 et samlet publikumstall på 2 576 573 mot 2 680 944 i 2012. Samtidig sto de for 11 707 forestillinger/konserter og en samlet årlig omsetning på over 3 milliarder kroner. Dette betyr at publikumstallene er relativt stabile og at medlemsinstitusjonene driver godt og forsvarlig.

Publikumstall går opp og ned fra det ene året til det andre, og i NTOs publikums- og forestillingsstatistikk kan man derfor sammenligne det siste årets tall mot gjennomsnittet for de fire foregående årene. Dersom publikumstallene for 2013 skal sammenlignes med snittallet for fireårsperioden 2009 - 2012, må imidlertid de medlemmene som ikke har rapportert for samtlige fire år (Norsk scenekunstbruk og Åarjelsaemien Teatere) trekkes ut, og de sammenlignbare tallene blir henholdsvis 2 321 689 for 2013 og 2 289 416 for fireårsperioden 2009 - 2012, tilsvarende en økning på 32 273 eller 1,4 prosent.

Statsbudsjettets kap. 323 - Musikkformål 

Medlemmene på statsbudsjettets kapittel 323 Musikkformål hadde i 2013 et samlet publikumstall på 511 457, mot 475 896 i 2012. Publikumstallet i 2013 var 35 561 høyere enn i 2012, tilsvarende en økning på nærmere 7 prosent. Sammenlignet med snittet for fireårsperioden 2009 – 2012 var det i 2013 en økning på 58 834, det vil si 11,5 %.

Statsbudsjettets kap. 324 - Scenekunstformål

Medlemmene på statsbudsjettets kapittel 324 Scenekunstformål hadde i 2013 et samlet publikumstall på 1 488 088, mot 1 573 904 i 2012, det vil si en nedgang på 85 816, eller 5,7 %. Sammenlignet med snittet for fireårsperioden 2009 – 2012 var det i 2013 en publikumsøkning på 24 174, det vil si 1,6 %.

Publisert: 25.08.2014 Oppdatert: 14.10.2014