Økning i publikumsbesøket ved norske teatre

Publikumsbesøket ved norske teatre har økt i 2012. Dette viser publikumsstatistikken som NTO utarbeider årlig på oppdrag fra Kulturdepartementet. - NTOs statistikk viser det faktiske besøket ved disse teatrene, og gir et annet bilde av situasjonen enn SSBs Kulturbarometer for 2012, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

Kilden (foto: Kjartan Bjelland)

Kulturbarometret for 2012, som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag 21. mai, har vært kommentert i ulike medier. Barometret måler hva de intervjuede svarer om hvilke kulturtilbud de har benyttet seg av de siste 12 månedene. I følge undersøkelsen har samtlige kulturdisipliner, unntatt ballett-/danseforestillinger og opera, hatt en nedgang i publikumsoppslutning i 2012, sammenlignet med 2008. Det har blitt fokusert på at prosentandelen som svarer at de har besøkt teater/musikal/revy det siste året, har sunket fra 53 prosent i 2008 til 45 prosent i 2012.

- Disse svarene bør sammenholdes med det faktum at publikumstallet på de teatrene som er medlemmer i NTO har økt i 2012, sier direktør i  NTO Morten Gjelten.

På oppdrag fra Kulturdepartementet fører NTO årlig publikumsstatistikk på vegne av sine medlemmer. Disse tallene, som viser publikums faktiske adferd, har økt i 2012 - både i forhold til 2008 og i forhold til det årlige gjennomsnitt de siste fire årene.

- Forklaringene kan være flere. NTOs statistikk viser for eksempel ikke tall for privatteatre, revy- og standupscener. Og økningen i det faktiske besøket hos teatrene kan både skyldes at flere har besøkt teatrene og at mange besøker teatrene oftere enn i 2008. Det kan uansett være grunn til å minne om at man bør tilnærme seg all statistikk med en smule varsomhet og at flere kilder kan gi et riktigere bilde av den reelle situasjonen, sier Morten Gjelten.

Publisert: 22.05.2013 Oppdatert: 17.10.2013

Relaterte artikler