Nye institusjonsevalueringer igangsatt

Kulturdepartementet har høsten 2014 igangsatt seks nye institusjonsevalueringer. Den Nationale Scene, Teatret Vårt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør, Oslo-Filharmonien og Den Norske Opera & Ballett vil alle i 2014–2015 bli evaluert av ulike ekspertpanel nedsatt av Kulturdepartementet.

Foto: ljleavell_sxc

Kulturdepartementet har nå igangsatt den tredje runden med periodiske institusjonsevalueringer, etter at de første pilotevalueringene startet opp høsten 2012. Tre departementsnedsatte ekspertpanel skal i 2014–2015 evaluere tre teatre, to orkestre/musikkinstitusjoner, samt Den Norske Opera & Ballett. Kulturdepartementet er sekretariat for ekspertpanelene.

Evalueringene skal dekke fireårsperioden 2011–2014 og legge vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Scenekunstinstitusjonene som skal evalueres:

  • Agder Teater
  • Den Nationale Scene
  • Teatret Vårt

Ekspertpanelet består av:

Nils Johnson (leder), Eirik Nilsson Brøyn, Ingjerd Egeberg og Nina Lorentzen
 

Musikkinstitusjonene som skal evalueres:

  • Oslo-Filharmonien
  • Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør

Musikkpanelets medlemmer:

Sten Cranner (leder), Gro Bergrabb, Hild Borchgrevink og Audun Hasti
 

I tillegg skal Den Norske Opera & Ballett evalueres.


Ekspertpanelets medlemmer:

Sigrid Røyseng (leder), Arne Fagerholt, Gunnar Thon Lossius, Gro Shetelig og Per Erik Veng

Resultatet av evalueringen av Den Norske Opera & Ballett skal presenteres i en evalueringsrapport som skal foreligge i desember 2015, mens de to andre rapportene skal være ferdige før sommeren 2015.

Se også Kulturdepartementets nettsider.

Publisert: 27.10.2014 Oppdatert: 13.04.2015

Relaterte artikler