Nye institusjonsevalueringer igangsatt

Høsten 2013 ble kulturdepartementets evalueringsprosjekt av de offentlig støttede musikk- og scenekunstinstitusjonene videreført, og 6 av NTOs medlemmer både på teater- og orkestersiden valgt ut til å bli evaluert.

Pilotevalueringene av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater ble lagt frem i juni 2013 i rapporten Kvalitet for alle penga? Et mål med evalueringene har vært å utvikle en modell som kan benyttes ved senere anledninger, og høsten 2013 ble det igangsatt 6 nye institusjonsevalueringer. 3 orkestre og 3 teatre er denne gangen valgt ut til å bli evaluert:

Orkestrene:

 • Trondheim Symfoniorkester
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Det Norske Blåseensemble

Utvalget består av følgende personer:

 • Håkon Berge
 • Gro Bergrabb
 • Thorstein Granly
 • Gro Shetelig

Teatrene:

 • Det Norske Teatret
 • Trøndelag Teater
 • Nordland Teater

Utvalget består av følgende personer:

 • Mette Brantzeg (leder)
 • Audun Hasti
 • Jon Tombre
 • Hallfrid Velure
Publisert: 11.02.2014 Oppdatert: 09.04.2014

Relaterte artikler