Tall og statistikk
 • Om NTOs statistikkarbeid

  NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for de ulike resultatmål institusjonene må rapportere på til >>

 • Publikumstall

  NTOs medlemmer hadde i 2012 et samlet publikumstall på drøye 2, 6 millioner, en økning på 3,56 prosent mot året før i sammenlignbare tall. Medlemmene på statsbudsjettets kapittel 324 Scenekunstformål >>

 • Evaluering av institusjonene

  NTO har lenge tatt til orde for en innføring av periodiske evalueringer av musikk- og scenekunstinstitusjonenes kvalitative måloppnåelse, parallelt med en forenkling av mål- og resultatstyringen. >>

 • Sponsorinntekter

  Institusjonene oppfordres stadig til å styrke sine egeninntekter, herunder sponsorinntekter. NTO har siden 2005 fulgt utviklingen i medlemmenes sponsor- og gaveinntekter. Sponsormarkedet er lite for >>