Tall og statistikk
 • Om NTOs statistikkarbeid

  NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for de ulike resultatmål institusjonene må rapportere på til >>

 • Publikums- og aktivitetstall

  NTOs medlemmer hadde i 2014 et samlet publikumstall på rundt 2,3 millioner og sto for rundt 11 000 konserter og forestillinger til sammen.

 • Evaluering og kontroll

  Kulturdepartementet har høsten 2015 igangsatt tre nye institusjonsevalueringer på teatersiden. Hålogaland Teater, Teater Ibsen og Hordaland Teater er i denne runden valgt ut til å bli evaluert.

 • Sponsorinntekter

  NTOs årlige kartlegginger av medlemmenes sponsor- og gaveinntekter viser at slike inntekter i 2014 utgjorde 2 prosent av medlemmenes samlede driftsinntekter, og at det har vært en markant realnedgang >>