Tall og statistikk
 • Om NTOs statistikkarbeid

  NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for de ulike resultatmål institusjonene må rapportere på til >>

 • Publikumstall

  NTOs medlemmer hadde i 2013 et samlet publikumstall på litt over 2,5 millioner mot litt over 2,6 millioner i 2012. Sammenligner man imidlertid 2013-tallet med snittallet for fireårsperioden >>

 • Evaluering av institusjonene

  Kulturdepartementet har høsten 2014 igangsatt seks nye institusjonsevalueringer. Den Nationale Scene, Teatret Vårt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør, Oslo-Filharmonien og Den >>

 • Sponsorinntekter

  Store deler av det politiske miljøet synes å ha en sterk tro på at private midler i stadig større grad vil bidra til å finansiere kunstnerisk virksomhet. NTO utarbeider årlige oversikter over >>