Kjønnsfordeling i ledelsen blant NTO-medlemmene

Norsk teater- og orkesterforening har i 2017 undersøkt kjønnsfordelingen blant ledere ved de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene. Konklusjonen er at scenekunstinstitusjonene kan vise til god kjønnsbalanse i ledelsen. Blant NTOs 32 scenekunstinstitusjoner var i 2017 stillingen som teatersjef eller kunstnerisk leder besatt av 51 pst. kvinner og 49 pst. menn. I funksjonen administrerende direktør, som i de fleste tilfeller innbefatter kunstnerisk leder, var 53 pst. menn og 47 pst. kvinner, mens tallene for musikkvirksomhetene for denne funksjonen viser 75 pst. menn og 25 pst. kvinner.

NTO har gått gjennom kjønnsfordelingen i ledelsen blant NTO-medlemmene. Vi har tatt utgangspunkt i institusjonenes årsmeldinger for 2017. Her har vi først undersøkt kjønnsfordelingen blant øverste ledere, deretter blant kunstnerisk leder og direktør.

47 % prosent av de administrerende direktørene på NTOs 32 scenekunstinstitusjoner var i 2017 kvinner. Ved de aller fleste institusjonene er teatersjefen/kunstnerisk leder også administrerende direktør. Unntakene er Den Norske Opera & Ballett, Kilden Teater og Konserthus, Teater Ibsen, Oslo Nye Teater og Nordland Teater.

51 % prosent av teatersjefene/de kunstnerisk lederne var i 2017 kvinner, mens 49 % var menn. I dette tallet inngår f.eks. kunstneriske ledere ved tverrkunstneriske institusjoner som Den Norske Opera & Ballet og Kilden Teater og Konserhus, det vil si institusjoner som i tillegg til de kunstneriske lederene har en administrerende direktør på toppen.

I tillegg var stillingen som direktør besatt av menn i 53 % av tilfellene og av kvinner i 47 % av tilfellene.

Blant NTOs 12 musikkvirksomheter var 75 % av de administrerende direktørene menn, mens 25 % var kvinner.

Scenekunstvirksomhetene:

  • Teatersjef/kunstnerisk leder: Kvinner: 51 %. Menn: 49 %. 
  • Direktør: Kvinner: 56 %. Menn: 44 %. 
  • Administrerende direktør (inkl. teatersjef/kunstnerisk leder der disse er adm. dir.): Kvinner: 47 %. Menn: 53 %. 

Musikkvirksomhetene:

  • Administrerende direktør: Kvinner: 25 %. Menn: 75 %.

 

 

 

Publisert: 22.12.2017 Oppdatert: 01.04.2019