Publikums- og aktivitetstall 2015 - justerte totaltall

Korrigert for gjestespill institusjonene imellom hadde NTOs medlemmer i 2015 et samlet publikumstall på 2 465 572 og sto for til sammen 11 920 konserter og forestillinger.

Ved utgangen av 2015 hadde NTO 43 medlemmer. Disse omfatter alle landets større offentlig støttede institusjoner innenfor områdene teater, dans, opera og musikk. 40 av disse rapporterte inn sine aktivitets- og publikumstall via Scenestatistikk i 2015. Norsk scenekunstbruk, Dramatikkens Hus og Rikskonsertene rapporterer ikke inn aktivitets- og publikumstall til NTO. 

Fjorårets tall viser at disse 40 institusjonene sto for til sammen 11 920 forestillinger/konserter og et samlet publikumstall på 2 465 572, etter at NTO har justert for gjestespill scenekunstinstitusjonene imellom, og slik trukket fra dobbeltføringer (se tabell under). 

Scenestatistikk viser på sin side alle institusjonenes tall for det aktuelle året, og følgelig inkluderes gjestespill scenekunstinstitusjonene imellom i den automatiske summeringen. Det vil si at de aggregerte tallene i tabellen under er noe lavere enn tallene slik de fremkommer på Scenestatistikk. Musikkinstitusjonene rapporterer ikke på gjestespill.

Publikums- og aktivitetstall for NTO-medlemmer 2015 

– Aggregerte totaltall justert for gjestespill

 

Totaltall justert for gjestespill

Forestillinger
Konserter

Publikum

Produksjoner

Scenekunstinstitusjonene

(ikke-justerte tall)

10 696  

(10 845)

1 915 112

(1 930 764)

878

(907)

Scenekunstinstitusjonene på post 01/70/71

(ikke-justerte tall)

8 171

(8 222)

1 548 556

(1 557 231)

560

(577)

Musikk- og scenekunstinstitusjonene

(ikke-justerte tall)

11 920

(12 069)

2 465 572

(2 481 224)

 -

Musikk- og scenekunstinstitusjonene
på post 01/70/71

(ikke-justerte tall)

9 101

(9 152)

2 048 631

(2 057 306)

-

 

 

 

 

 

Publisert: 09.05.2016 Oppdatert: 09.01.2017