NTOs utredningsarbeid

NTO arbeider kontinuerlig med kunnskapsinnhenting- og bygging og samarbeider ved behov med ekstern ekspertise, andre arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner innenfor kulturfeltet, eller også arbeidstakerorganisasjoner der det er hensiktsmessig.

NTO setter nøyaktighet og etterrettelighet høyt og er av den oppfatning at solid, oppdatert og relevant kunnskap danner det beste grunnlaget for konsistent argumentasjon og god kommunikasjon. 

Foreningen arbeider for å bidra til et nyansert og etterprøvbart kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen, den offentlige debatten og kulturforskningen.

Dette gjøres blant annet gjennom å samle og systematisere tall, fakta, argumentasjon og annen kunnskap om bransjen, slik at flere kan få innsikt i viktige bransjespørsmål. Foreningen samarbeider ved behov med ekstern ekspertise eller andre aktører.

 

Publisert: 04.09.2019 Oppdatert: 04.09.2019