Tre nye institusjonsevalueringer

Kulturdepartementet setter i høst i gang tre nye institusjonsevalueringer på teatersiden. Hålogaland Teater, Teater Ibsen og Hordaland Teater er i denne runden valgt ut til å bli evaluert.

Evalueringen inngår i fjerde runde med institusjonsevalueringer satt i gang av Kulturdepartementet. Evalueringene skal dekke fireårsperioden 2012–2015 og fremskaffe kunnskap som kan belyse hvordan institusjonene bidrar til at målene på musikk- og scenekunstområdet nås.

Teatrene som skal evalueres:

  • Hålogaland Teater

  • Teater Ibsen

  • Hordaland Teater

Utvalget består av følgende personer:

  • Mette Brantzeg (leder)

  • Thoralf Berg

  • Victoria Meirik

  • Mathis J. Gran

Publisert: 23.09.2015 Oppdatert: 23.09.2015