Institusjonsevalueringer 2017

Kulturdepartementet har høsten 2016 igangsatt en ny runde med institusjonsevalueringer. Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk opera og symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund Teater vil alle i 2016–2017 bli evaluert.

Kulturdepartementet har høsten 2016 igangsatt fire nye institusjonsevalueringer. Evalueringene skal dekke fireårsperioden 2013–2016 og legge vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Institusjonene som skal evalueres:

 • Brageteatret
 • Haugesund Teater
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Nordnorsk opera og symfoniorkester

Ekspertpanelet består av følgende personer:

 • Audun Hasti
 • Hild Borchgrevink
 • Elisabeth Egseth Hansen
 • Eirik Raude
 • Trine Wiggen
   

Kulturdepartementet endrer i denne runden opplegget for de periodiske institusjonsevalueringene. I stedet for at evalueringene gjennomføres av et departementsoppnevnt ekspertpanel alene (med departementet som sekretariat), legges evalueringsoppdraget ut på anbud.

Et ekspertpanel oppnevnt av Kulturdepartementet skal like fullt benyttes i evalueringen – og dialogisk tilnærming, ønskekvistmodellen og egenevaluering beholdes.

Mandatet blir det samme som før – å evaluere måloppnåelsen ved den enkelte virksomheten med vekt på vurdering av kunstnerisk kvalitet og ressursutnyttelse.

I tillegg er en del av leveransens innhold å videreutvikle kriterier og standarder for vurdering av kunstnerisk kvalitet og videreutvikle metode for interaktiv evaluering av måloppnåelsen hos kunstneriske non-profitt virksomheter.

Publisert: 16.01.2017 Oppdatert: 22.01.2017

Relaterte artikler