Evalueringsrapporter 2015 overlevert

Kulturdepartementet mottok den 18. juni de to evalueringsrapportene «I takt med tiden» og «Riktig eller viktig?» som dekker tilsammen 6 insitusjoner i fireårsperioden 2011-2014.

Evalueringsrapportene «I takt med tiden» og «Riktig eller viktig?» ble overlevert kulturdepartementet den 18. juni. I rapportene evalueres Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør på orkesterfeltet og Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt på teaterfeltet.

Evalueringen inngår i tredje runde med institusjonsevalueringer satt i gang av Kulturdepartementet med bakgrunn i St.meld. 32 (2007–2008). Evalueringene skal fremskaffe kunnskap som kan belyse hvordan institusjonene bidrar til at målene på musikk- og scenekunstområdet nås og skal vurdere målene om kunstnerisk kvalitet og tilgjengelighet i lys av effektiv ressursutnyttelse.

Ekspertpanelet for orkesterevalueringene har bestått av:

  • Sten Cranner (leder)
  • Audun Hasti
  • Gro Bergrabb
  • Hild Borchgrevink

Ekspertpanelet for teaterevalueringene har bestått av:

  • Nils Johnson (leder)
  • Beate Stang Aas
  • Ingjerd Egeberg
  • Eirik Nilssen Brøyn

LES RAPPORTENE OG INSTITUSJONENES EGENEVALUERINGER HER:
«I takt med tiden» - En evaluering av Oslo-Filharmonien og Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
«Riktig eller viktig?» - En evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt

Publisert: 25.06.2015 Oppdatert: 25.06.2015