Evalueringsrapportene 2014 overlevert

Evalueringsrapportene for orkester og scene ble overlevert kulturminister Thorhild Widvey fredag 13. juni 2014. Det er andre gang det gjennomføres slik evaluering.

Ekspertpanelene for vurdering av orkesterinstitusjoner og scenekunstinstitusjoner (foto: KUD/Ketil Frøland

Ekspertpanelene for vurdering av orkesterinstitusjoner og scenekunstinstitusjoner leverte fredag 13. juni 2014 sine rapportene «Der ordene slutter» og «Ny giv i teatret – hva må til?» til kulturministeren. Tre ulike institusjoner innenfor hvert fagfelt er evaluert i begge rapportene: Det Norske Teatret, Trøndelag Teater og Nordland Teater på teatersiden og Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester og Det Norske Blåseensemble anno 1734 på orkestersiden.

- Formålet med evalueringene har vært å framskaffe informasjon og innsikt som kan belyse hvordan institusjonene bidrar til at målene på scenekunstområdet og musikkområdet nås, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Evalueringene har lagt vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Det er andre gang det gjennomføres slik evaluering. Opplegget for evaluering av scenekunstinstitusjoner ble utarbeidet høsten 2012 i samarbeid med NTO. 

Ekspertpanelet for vurdering av orkesterinstitusjoner har bestått av: 

  • Håkon Berge (leder)
  • Gro Bergrabb
  • Thorstein Granly
  • Gro Shetelig

Ekspertpanelet for vurdering av scenekunstinstitusjoner har bestått av:

  • Mette Brantzeg (leder)
  • Audun Hasti
  • Hallfrid Velure
  • Jon Tombre

LAST NED RAPPORTENE HER:
«Der ordene slutter» En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester 
«Ny giv i teatret – hva må til?» En evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater

Publisert: 23.10.2014 Oppdatert: 23.09.2015