Evalueringsrapport 2016 overlevert

Evalueringsrapporten «Verdier på spill – Kunstnerisk handlingsrom i teatret» ble overlevert kulturminister Linda Hofstad Helleland 17. juni 2016. Evalueringen inngår i departementets ordinære system for mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstområdet.

Evalueringsrapporten «Verdier på spill – Kunstnerisk handlingsrom i teatret» ble overlevert kulturminister Linda Hofstad Helleland 17. juni 2016.

I rapporten evalueres Hålogaland Teater, Teater Ibsen og Hordaland Teater av et eksternt, departementsnedsatt panel. 

Oppdraget har vært å evaluere kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse for perioden 2012–2015. 

Ekspertpanelet ble oppnevnt høsten 2015 og har bestått av: 

  • Mette Brantzeg (leder)
  • Mathis Junker Gran
  • Victoria H. Meirik
  • Anders Hasmo

Evalueringene inngår i departementets ordinære system for mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstområdet. Arbeidet ble igangsatt i oktober 2015 og sluttført i juni 2016.

LES RAPPORTEN OG TEATRENES EGENEVALUERINGER HER:
Verdier på spill
Teater Ibsens egenevalueringsrapport
Hordaland Teaters egenevalueringsrapport
Hålogaland Teaters egenevalueringsrapport

Publisert: 10.01.2017 Oppdatert: 10.01.2017

Relaterte artikler