Evalueringsrapport 2015 «På de skrå bredder» overlevert

Evalueringsrapporten «På de skrå bredder – En evaluering av Den Norske Opera & Ballett» ble overlevert kulturminister Thorhild Widvey 14. desember 2015. Evalueringen inngår i departementets ordinære system for mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstområdet.

Ekspertpanelet som har vurdert Den Norske Opera & Ballett ble oppnevnt høsten 2014. Mandag 14. desember 2015 leverte de sin rapport til kulturministeren. 

– Dette arbeidet blir et nyttig grunnlag for videre utvikling av Den Norske Opera & Ballet. Ikke minst er slike evalueringer et viktig premiss for å drive en kunnskapsbasert kulturpolitikk. Jeg ser fram til å lese rapporten, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Ekspertpanelet har bestått av: 

  • Sigrid Røyseng (leder)
  • Arne Fagerholt
  • Gunnar Thon Lossius
  • Gro Shetelig
  • Per Erik Veng

Panelets oppdrag har vært å evaluere kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse ved Den Norske Opera & Ballett for perioden 2011–2014. Evalueringene inngår i departementets ordinære system for mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstområdet. 

LES RAPPORTEN OG OPERAENS EGENEVALUERING HER:
På de skrå bredder. En evaluering av Den Norske Opera & Ballett
Den Norske Opera & Balletts egenevalueringsrapport 2011-2014

Publisert: 01.02.2016 Oppdatert: 10.01.2017