Evalueringsrapport 2013 overlevert

Kulturminister Hadia Tajik mottok onsdag 19. juni 2013 pilotevalueringen som har hatt som mål å belyse utviklingen i tre ulike scenekunstinstitusjoner kvalitet. I rapporten «Kvalitet for alle penga?» har et eksternt, departementsnedsatt panel evaluert Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater.

Kulturminister Hadia Tajik og panelet: Ola E. Bø (leder), Anna Bache-Wiig, Hallfrid Velure og Audun Hasti. (Foto: KUD/Ketil Frøland)

Evalueringsrapporten «Kvalitet for alle penga?» ble overlevert kulturminister Hadia Tajik onsdag 19. juni. I rapporten evalueres Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater av et eksternt, departementsnedsatt panel. Evalueringen undersøker de tre teatrenes måloppnåelse og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet.

NTO har vært rådgivende part i Kulturdepartementets arbeid med utarbeidelse av evalueringsmetoder og nøkkelkriterier.

På bakgrunn av pilotevalueringene er det et mål å utvikle en modell som kan benyttes ved senere anledninger.

LAST NED RAPPORTEN HER:
Kvalitet for alle penga? - En evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater 

VEDLEGG TIL RAPPORTEN FINNER DU HER:
Kulturdepartementets nettsider

Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 23.09.2015