Høy aktivitet og stabile besøkstall

Høy aktivitet og stabile besøkstall er stikkord for musikk- og scenekunstinstitusjonenes publikums- og aktivitetstall for 2016. Gjennom mer enn 12 000 forestillinger og konserter fikk nærmere to og en halv million besøkende i fjor oppleve levende musikk og scenekunst produsert og formidlet av norske teatre, orkestre, musikkensembler- og institusjoner.

Små barn står på balkongen i Operaen og ser ned på den store salen
Fra Åpen dag i Den Norske Opera & Ballett (foto: John Andresen)

43 av NTOs 46 medlemmer rapporterte i 2016 inn sine publikums- og aktivitetstall via NTOs statistikkportal Scenestatistikk. Fjorårets statistikk viser at hele 12.243 forestillinger, konserter og formidlingsarrangement ble presentert av disse institusjonene for et samlet publikum på 2.452.939. Det er litt over gjennomsnittet for de fire foregående årene, hvor aktivitetstallet lå på 11.611 og publikumsbesøket på 2.374.151.

– Vi gleder oss over at den levende aktiviteten ved landets musikk- og scenekunstinstitusjoner fortsetter å trekke så mange besøkende, i en tid hvor konkurransen om folks oppmerksomhet er så stor, sier direktør i NTO Morten Gjelten.

Scenekunstinstitusjonene

Til sammen overvar 1.866.350 besøkende 10.853 forestillinger eller arrangement på de norske scenekunstinstitusjonene i fjor, hvilket gjør 2016 til et rekordår hva aktivitetstall gjelder. I tillegg kommer forestillinger og arrangement formidlet av institusjonenes norske eller utenlandske samarbeidspartnere, slik det fremkommer av scenekunstinstitusjonenes statistikk, tabell 1.

Publikum kunne i fjor velge blant hele 949 ulike arrangement på de 30 scenekunstinstitusjonene, hvorav 675 var egen- eller samproduksjoner og 176 var urfremføringer.

Kilden teater- og konserthus rapporterte i fjor for første gang samlet som én virksomhet under scenekunstinstitusjoner, og ikke lenger tredelt som henholdsvis Agder Teater, Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester.

Musikkinstitusjonene

Musikkinstitusjonene kunne på sin side notere seg for rekordhøye 586.589 besøkende. Disse fordeler seg på 1.390 ulike arrangement og 13 institusjoner, hvorav tre – Barokkanerne, Edvard Grieg Kor og Norsk Barokkorkester – rapporterte for første gang i 2016. Kristiansand Symfoniorkesters tall inngår ikke i dette.

LES STATISTIKKEN HER.

Publisert: 06.04.2017 Oppdatert: 22.12.2017