Besøks- og aktivitetstall 2017

2017 ble et svært godt publikumsår for de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene. Over 2,6 millioner besøkende fylte teater- og konserthusene landet over og deltok på til sammen 15 000 forestillinger, konserter og formidlingsarrangement.

NTOs medlemmer hadde i 2017 et samlet besøkstall på rekordhøye 2.640.457. Dette inkluderer 2.459.091 besøkende på 10.788 forestillinger, konserter og andre kunstneriske arrangement, i tillegg til 181.366 besøkende på 4.229 formidlingsarrangement. Av NTOs 45 medlemmer var det 43 virksomheter som rapporterte inn besøks- og aktivitetstall via Scenestatistikk i 2017.

Scenekunstinstitusjonene

I overkant 2 millioner besøkende deltok på til sammen 13.624 arrangement på scenekunstinstitusjonene i fjor, formidlingsarrangement inkludert. 9.674 av disse arrangementene var forestillinger eller andre kunstneriske arrangement og tiltrakk seg 1.874.571 besøkende. I tillegg kommer en rekke forestillinger formidlet av institusjonenes utenlandske eller norske samprodusenter.

Statistikken viser med andre jevnt høye tall og et mangfoldig publikumstilbud med en lang rekke ulike forestillingstitler. Hele 879 ulike scenekunstproduksjoner sto i fjor på plakaten. 157 av disse var urfremføringer, 197 var basert på norsk samtidsdramatikk skrevet i løpet av de siste 15 årene og 72 basert på utenlandsk samtidsdramatikk.

Musikkinstitusjonene

De 13 musikkinstitusjonene kan på sin side notere seg for rekordhøye 612.595 besøkende på 1.393 arrangement, formidlingsarrangement inkludert. Disse fordeler seg på 1.114 konserter eller andre kunstneriske arrangement med 584.520 besøkende.

De norske orkestrene sto i fjor for til sammen 45 urfremføringer, 162 norske samtidsverk skrevet i løpet av de siste 50 årene, 199 utenlandske samtidsverk og totalt 2092 musikalske verk. Kristiansand Symfoniorkester og Operaorkestrets tall teller ikke inn i dette, men registreres under scenekunstinstitusjoner som en del av henholdsvis Kilden Teater og Konserthus og Den Norske Opera & Ballett.

LES STATISTIKKEN HER.

Publisert: 13.03.2018 Oppdatert: 17.09.2018

Relaterte artikler