NTOs statistikkarbeid

NTO innhentet i perioden 2000 – 2017 medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjorde disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for besøks- og aktivitetstall fra medlemmene. Fra og med rapporteringsåret 2018 leverer institusjonene statistikk via Kulturrådet sammen med den årlige budsjettsøknaden.

På oppdrag fra Kulturdepartementet innhentet og kvalitetssikret NTO i perioden 2000 – 2017 årlig publikums- og aktivitetstall fra medlemmene på kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 01/ 70/71 og førte statistikk. NTO samlet for egen del også inn de samme dataene for de øvrige medlemmene. 

Denne besøks- og aktivitetsstatistikken er offentlig tilgjengelig på Scenestatistikk.no. Der ligger også årsrapporter for de ulike institusjonene. Man vil også kunne sammenligne fjorårets tall med tall helt tilbake til 2000, inkludert fortløpende fireårssnitt.

Fra og med rapporteringsåret 2018 leverer musikk- og scenekunstinstitusjonene besøks- og aktivitetsstatistikk til Kulturdepartementet sammen med den årlige budsjettsøknaden via søknadssystemet som Norsk kulturråd forvalter og Altinn-portalen. Denne statistikken vil bli offentlig tilgjengelig via Kulturrådet.

Publisert: 30.06.2015 Oppdatert: 10.12.2019