Tall og statistikk
 • Om NTOs statistikkarbeid

  NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for publikums- og aktivitetstall fra medlemmene.

 • Besøks- og aktivitetstall

  Høy aktivitet og stabile besøkstall er stikkord for musikk- og scenekunstinstitusjonenes publikums- og aktivitetstall for 2016. Gjennom mer enn 12 000 forestillinger og konserter fikk nærmere to og >>

 • Evaluering og styring

  Universitetslektor og doktorgradsstipendiat Per Ståle Knardal har studert design og bruk av styringssystemer i kunstvirksomheter og forsket spesifikt på evalueringssystemet som har vært benyttet inn >>

 • Sponsortall

  Musikk- og scenekunstinstitusjonene arbeider kontinuerlig for å øke egeninntektene, og NTO utarbeider årlige oversikter over medlemmenes gave- og sponsorinntekter. Undersøkelsene viser at sponsor- og >>