Tall og statistikk
 • NTOs utredningsarbeid

  NTO arbeider kontinuerlig med kunnskapsinnhenting- og bygging og samarbeider ved behov med ekstern ekspertise, andre arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner innenfor kulturfeltet, eller også >>

 • Undersøkelser og rapporter

  NTO arbeider målrettet for at veloverveide beslutninger som vedrører musikk- og scenekunstbransjen kan fattes på et så riktig kunnskapsgrunnlag som mulig og jobber kontinuerlig med å skaffe til veie >>

 • Evaluering og styring

  Universitetslektor og doktorgradsstipendiat Per Ståle Knardal har studert design og bruk av styringssystemer i kunstvirksomheter og forsket spesifikt på evalueringssystemet som har vært benyttet inn >>

 • Besøks- og aktivitetstall

  Høy aktivitet og stabile besøkstall er stikkord for musikk- og scenekunstinstitusjonenes publikums- og aktivitetstall for 2016. Gjennom mer enn 12 000 forestillinger og konserter fikk nærmere to og >>