Tall og statistikk
 • Om NTOs statistikkarbeid

  NTO innhenter årlig medlemmenes årsrapporter og tilgjengeliggjør disse på Scenestatistikk.no. Der kan man også se statistikk for publikums- og aktivitetstall fra medlemmene.

 • Publikums- og aktivitetstall

  Korrigert for gjestespill institusjonene imellom hadde NTOs medlemmer i 2015 et samlet publikumstall på 2 465 572 og sto for til sammen 11 920 konserter og forestillinger.

 • Evaluering og styring

  Universitetslektor og doktorgradsstipendiat Per Ståle Knardal har studert design og bruk av styringssystemer i kunstvirksomheter og forsket spesifikt på evalueringssystemet som har vært benyttet inn >>

 • Sponsortall

  NTOs årlige kartlegginger av medlemmenes sponsor-/gaveinntekter viser at slike inntekter i 2015 utgjorde 1,8 pst. av virksomhetenes samlede driftsinntekter, og at det har vært en markant realnedgang >>