PM 18.03.2019
Politisk inngripen i kunsten

– Norsk teater- og orkesterforening er glad for at politiet har valgt å henlegge saken mot de anmeldte kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» og Black Box teater. Det var den eneste riktige beslutningen. sier Morten Gjelten, direktør i NTO.

– Denne saken, slik den har pågått i flere måneder, har mange sider. Flere av dem skal vi diskutere videre, men vi er nå først og fremst lettet på vegne av kunstnerne, teatret og den kunstneriske friheten for gårsdagens henleggelse, sier han.

Med dette utfallet håper NTO fortsatt at Erna Solberg kommer med en uttalelse som kan forsikre oss om at vi har en statsminister som forstår sin egen rolle og anerkjenner hvor viktig det er at politikerne aldri griper inn i den kunstneriske ytringsfriheten.

NTO og norske teaterledere har de siste dagene gitt klart uttrykk for behovet for å verne om vilkårene for frie, kunstneriske ytringer og viktigheten av en armlengdes avstand mellom politikk og kunst. Et lite knippe av disse uttalelsene finner du her:

NTO om siktinga av Black Box teater

Kunstens rett til å velge sitt innhold

Teatermiljøet i opprør

Publisert: 23.06.2019 Oppdatert: 27.11.2019