PM 12.10.2017
NTO om kulturbudsjettet for 2018

– Vi er fornøyd med at regjeringen anerkjenner viktigheten av å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke musikk- og scenekunstinstitusjoner og viser vilje til å opprettholde institusjonenes rammebetingelser. Det faktum at regjeringen gjennom sin effektiviseringsreform, som rammer alle sektorer, ikke fullt ut kompenserer for forventet lønns- og prisøkning, betyr imidlertid en reell reduksjon i driftsbudsjettene, sier direktør Morten Gjelten i NTO om regjeringens kulturbudsjett for 2018 som ble lagt frem i dag.

Torsdag 12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til kulturbudsjett for 2018. NTO er fornøyd med det i stor grad vises vilje til å opprettholde institusjonenes rammebetingelser, og at teatrene og orkestrene kan fortsette å produsere og formidle musikk og scenekunst av høy kvalitet til et stort og sammensatt publikum landet over.

– Vi er fornøyd med at regjeringen anerkjenner viktigheten av å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke, selvstendige og forskjelligartede musikk- og scenekunstinstitusjoner. Disse representerer sterke kompetansemiljø med stor betydning for det stedlige kulturlivet og bidrar både til å styrke uttrykksmangfoldet og sikre lokalt forankret kunstproduksjon, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

De fleste av NTOs virksomheter har fått en lønns- og priskompensasjon på mellom 2,1 og 2,2 %, mens regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på 3 % og en prisvekst på 1,6 %. Det innebærer en realnedgang for fjerde år på rad gjennom en underkompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette skjer i en periode hvor flere av  institusjonene allerede har gjennomgått betydelige innstramminger og er midt i krevende effektiviserings- og omstillingsprosesser.

NTO er glad for at byggeprosjektene for så vel Den Nationale Scene, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Det samiske nasjonalteatret Beaivvas alle omtales som  prioriterte prosjekter. Det er også gledelig at det er bevilget midler allerede i 2018 til igangsetting av forprosjektering for rehabiliteringen av Nationaltheatret.

Foreningen registrerer at lavmomsen igjen øker, denne gangen til 12 prosent etter å ha økt fra 8 til 10 prosent i 2016, hvilket innebærer betydelige merutgifter for de turnerende virksomhetene, siden økningen omfatter moms på persontransport og overnatting. Lavmomsen omfatter også adgang til kino, museer, fornøyelsesparker, men fremdeles ikke til konserter og teater. Det er etter NTOs syn stadig et stort behov for en forenkling og samordning av dette regelverket.

NTO kommer tilbake med fyldigere kommentarer til kulturbudsjettet i sin høringsuttalelse til Stortingskomiteen senere i måneden.

For mer informasjon, kontakt:
Marianne Dyrnes Vallat, tlf. 98 04 67 77, marianne(a)nto.no

Publisert: 12.10.2017 Oppdatert: 05.11.2017