PM 12.05.2016
Høye besøkstall for musikk- og scenekunstinstitusjonene

2015 ble nok et godt publikumsår for de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene. Nærmere to og en halv million publikummere fylte teater- og konsertsalene landet over og overvar til sammen 12 000 forestillinger, konserter og andre aktiviteter.

Konsertsalen, Kilden Teater- og Konserthus (foto: Kjartan Bjelland)

2015 ble nok et godt publikumsår for de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene. Nærmere to og en halv million publikummere fylte teater- og konsertsalene landet over og overvar til sammen 12 000 forestillinger, konserter og andre aktiviteter.

Ved utgangen av 2015 hadde NTO 43 medlemmer. 40 av disse rapporterte inn sine produksjons- og publikumstall via NTOs statistikkportal i fjor. Disse tallene er nå klare og kan leses i sin helhet på Scenestatistikk.

Statistikken viser en økning i totaltallene for 2015, men også at publikumstilbudet- og besøket ved de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene holder jevnt høye tall. Justert for gjestespill institusjonene imellom viser de aggregerte totaltallene at 11 920 forestillinger/konserter ble fremført for til sammen 2 465 572 publikummere landet over.

Dette er litt over gjennomsnittet for de fire foregående årene og det høyeste publikumstallet noensinne.

– Vi synes det er svært gledelig at oppslutningen om de levende kunstartene ved de profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjonene holder seg på et så vidt høyt nivå, økningen i det generelle publikumstilbudet tatt i betraktning, sier direktør i NTO Morten Gjelten.

Høy produksjonstakt

1,9 millioner publikummere så samlet sett 10 696 forestillinger på de norske scenekunstinstitusjonene i fjor, hvilket gjør 2015 til et rekordår hva både publikums- og aktivitetstall gjelder. I tillegg kommer forestillinger formidlet av institusjonenes utenlandske eller norske samprodusenter, slik det fremkommer av scenekunstinstitusjonenes statistikk, tabell 2.

– Statistikken viser at det er høy produksjonstakt og utstrakt samarbeidsvirksomhet ved institusjonene, og publikum kunne i fjor velge blant hele 878 ulike scenekunstproduksjoner. 580 av disse var egen- eller samproduksjoner og 217 var urfremføringer, sier Gjelten.

Rekordår

Musikkinstitusjonene kan på sin side notere seg for rekordhøye 550 460 publikummere. Disse fordeler seg på 1 224 ulike arrangement og 2 250 musikalske verk.

Over 35 295 publikummere opplevde norsk musikk i utlandet i 2015. Sett under ett ble det i fjor spilt til sammen ble 3 745 forestillinger og konserter på turné i Norge og utlandet for et samlet publikum på 554 110.

For mer informasjon, kontakt:
Direktør Morten Gjelten, tlf. 901 25 720, morten@nto.no
Spesialrådgiver Marianne Dyrnes Vallat, tlf. 980 46 777, marianne@nto.no

Publisert: 12.05.2016 Oppdatert: 12.05.2016