PM 07.04.2016:
Årets kritikk 2016 – teater, musikk og dans

Norsk teater- og orkesterforening har i år inngått samarbeid med Norsk kritikerlag om prisen Årets kritikk. Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under Festspillene i Bergen.

PRESSEMELDING:
I 2016 samarbeider Norsk kritikerlag, Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Festspillene i Bergen om Årets kritikk, et reisestipend tildelt årets beste kritiske tekst eller radiomanus om utøvende kunstuttrykk.

Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner, bekostet av Festspillene i Bergen. Vinneren vil bli offentliggjort og stipendet delt ut i forbindelse med Kritikerlagets årlige debattmøte under festivalen.

Du inviteres med dette til å sende inn forslag til Årets kritikk 2016. Forslag sendes inn som tekstfil, lydfil eller nettlenke via dette skjemaet: https://norskkritikerlag.wufoo.com/forms/s1vzatgt1crc5nx/

Skjemaet er åpent for innsending fram til og med 1. mai 2016.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk – teater, musikk, dans. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier (papir, nett eller etermedier) i perioden mellom 1. mai 2015 og 1. mai 2016.

Det er anledning til å sende inn flere forslag. Forslag kan også sendes anonymt.

En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen har også anledning til selv å foreslå kandidater. Det kåres én vinner.

Juryen for Årets kritikk 2016 er utpekt av arbeidsutvalget i Kritikerlagets seksjon for teater, musikk og dans (TMD), med ett medlem foreslått av Festspillene i Bergen og ett medlem foreslått av Norsk teater- og orkesterforening.

Jury for Årets kritikk 2016:

  • Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
  • Erling Guldbrandsen, professor ved UiO, musikkritiker i Morgenbladet og fjorårets vinner av Årets kritikk
  • Snelle Hall, dansekunstner og teaterviter, førsteamanuensis ved KHiO/Balletthøgskolen
  • Jon Refsdal Moe, teaterviter og fra 1. mai dekan ved KHIO, utnevnt av NTO
  • Judith Dybendal, teaterkritiker, utnevnt av Festspillene i Bergen

Juryarbeidet er symbolsk honorert. Norsk teater- og orkesterforening har i 2016 bekostet juryhonorarene. Kritikker skrevet av juryens medlemmer og av tillitsvalgte i Norsk kritikerlag kan ikke vurderes.

Mer informasjon
For mer informasjon om kåringen, kontakt Ida Habbestad, juryleder og leder Norsk kritikerlag, telefon 99 72 65 59 eller mail idahabbestad@me.com.
For praktiske spørsmål om innsending av forslag, kontakt Norsk kritikerlag på kritikerlaget@kritikerlaget.no.

Publisert: 07.04.2016 Oppdatert: 07.04.2016