Vil ha talentsatsing på unge kunstnere

Med utgangspunkt i talen kulturminister Thorhild Widvey holdt på NTOs årsmøte i juni har Kultmag i dag en større artikkel om regjeringens satsing på talentutvikling og internasjonal profesjonalisering av nyutdannede kunstnere. «Kulturministeren ønsker å utvikle et talentprogram for unge kunstnere i offentlig-privat samarbeid», skriver avisen.

Foto: Ilja C. Hendel

Utdrag fra artikkelen i Kultmag 29.08.2014:


Det var i en tale til årsmøtet i NTO - Norsk teater- og orkesterforening - i juni at kulturminister Thorhild Widvey kom med signaler om at hun nå ønsker at Kulturdepartementet skal legge til rette for en slik ordning. I talen sa hun: «... Jeg ønsker at også Kulturdepartementet skal ha en ordning for at våre absolutt fremste kunstneriske talenter får mulighet til å utvikle og etablere seg på en internasjonalt arena [...] Dette ønsker jeg å sette av midler til [...] En slik ordning bør være et offentlig-privat samarbeid.»

NTO - Norsk teater- og orkesterforening er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonell musikk og scenekunst, og har alle profesjonelle orkestre og teatre i Norge som medlemmer. 

På spørsmål om hvordan hun konkret tenker seg en slik ordning, svarer hun slik i en e-post til Kultmag:

– Det er viktig å satse på talentutvikling og internasjonal profesjonalisering av nyutdannede og kunstnere. For veldig mange er internasjonal orientering en forutsetning for å lykkes med sin kunst og kunne leve av sitt virke. Jeg mener det er et potensial for å jobbe mer systematisk med dette enn det som er gjort tidligere. Når det gjelder eventuell innretning og størrelse på en slik ordning, er det et budsjettspørsmål, som jeg ikke kan kommentere nå. 

(..) 

Artikkelen er foreløpig ikke lagt ut på nett.

Publisert: 29.08.2014 Oppdatert: 16.10.2014