Transmisjoner og strømming

Kultmag har fredag 7. mars en større artikkel om transmisjoner og strømming av norske scenekunstforestillinger og har snakket med blant andre NTOs direktør Morten Gjelten, teatersjef Arne Nøst ved Rogaland Teater og forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund Hauk Heyerdahl.

Fra «Teaterkonsert Beethoven» (foto: Stig Håvard Dirdal)

Artikkelen som bærer tittelen «Vil ikke ha teaterstrømming» tar blant annet utgangspunkt i at Rogaland Teater høsten 2013 gjennomførte sin første teaterstrømming med forestillingen «Teaterkonsert Beethoven» i samarbeid med det danske strømmeselskapet Seeatre, som har spesialisert på strømming av teaterforestillinger. Forestillingen er gjort tilgjengelig for abonnenter via Seeatres nettsted og skal selges til ulike TV-stasjoner. Seeatre jobber i følge avisen med å få på plass rettighetsavtaler med de berørte yrkesgruppene i forbindelse med Beethoven-forestillingen.

– Generelt syns jeg det er trist at det ikke blir laget flere transmisjoner av teaterforestillinger. Jeg er ikke helt sikker på hvem sine interesser blir ivaretatt i denne sammenhengen, sier teatersjef Arne Nøst til Kultmag.

Han får svar fra Skuespillerforbundets Hauk Heyerdahl:
– Norsk Skuespillerforbund er positive til transmisjoner, men skuespillere lever av eksponering og har selvsagt en økonomisk interesse i dette. Erfaring fra tidligere transmisjoner viser at det er vanskelig å gjengi helheten på en like god måte gjennom transmisjoner. Derfor er kvalitet en felles interesse for alle involverte og en forutsetning for at det vil fungere. Men det er skuespillerens prestasjon som vil være synligst, vi mener at det er naturlig at det kompenseres for den økte eksponeringen dette medfører.

I artikkelen vises det til avtalen Kulturdepartementet inngikk i 2009 med de norske symfoniorkestrene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand:

«Avtalen, hvor daværende kulturminister Trond Giske var en av hovedarkitektene og pådriverne, gikk ut på at musikerne fikk en lønnskompensasjon på gjennomsnittlig 33.000 kroner i året per musiker i bytte mot:

  • Endringer i arbeidstidsbestemmelser
  • Utvidet turnéplikt
  • Samt kanskje det viktigste: frikjøp av opphavsrettigheter på CD-er, opptak og overføringer (transmisjoner) av forestillinger og konserter Departementet kom da inn med friske penger, som ble innbakt i lønnen til de ansatte. Dette grepet resulterte i at det de neste årene ble transmittert flere symfonikonserter på NRK. Kultmag skrev om denne problemstillingen allerede i 2010.»

NTOs direktør Morten Gjelten påpeker overfor avisen at opphavsrett ble fremforhandlet lokalt på Den Norske Opera & Ballett og i symfoniorkestrene med utgangspunkt i gjeldende tariffavtaler. Det understrekes at teatrene derimot har en felles, kollektiv avtale og i tillegg består av en langt mer heterogen gruppe av organisasjoner og mennesker, slik at det vil være langt mer krevende å fremforhandle en tilfredsstillende fellesløsning for teatrene. – Men vi er selvsagt åpne for ulike løsninger, sier han til Kultmag og fortsetter:

– Teknologien blir stadig billigere og i teorien lettere å distribuere. Derfor mener vi det er relevant å spørre seg hvorfor teater skal distribueres på TV når TV og nett er i ferd med å smelte sammen. Om få år vil teatrene ikke lenger være avhengig av produsenter for å nå ut med forestillingene sine, men de kan bare sende dem på nettet via sine egne hjemmesider. På den annen side: når alt blir tilgjengelig, er det lett å se for seg et nytt bikkjeslagsmål om synlighet. Her vil nok kanskje de innarbeidede tv-kanalene ha et avgjørende forsprang ennå en god stund når det gjelder hva det store publikummet velger å se på.

– Finansieringen er uansett fortsatt et større problem enn teknologi og rettighetsproblematikk. Respekterer man opphavsmenn så finner man alltid løsninger. Det koster likevel penger å bevege seg inn i dette landskapet selv om teknologien er blitt både bedre og billigere. Jeg tror man må ha en realistisk og kunnskapsbasert tilnærming til dette, sier Gjelten til avisen og viser til at NTO har tatt til orde for å få mer erfaring om digitale transmisjoner:

– Vi har anbefalt Kulturdepartementet å sette av egne midler til å gjennomføre pilotprosjekter på både teater-, opera- og orkesterområdet. Hvis staten finansierte en del av disse forsøkene ville det bli enklere å dele erfaringer med resten av bransjen.

Artikkelen er foreløpig ikke lagt ut på nett.

EKSTERNE LENKER:
Kultmag.no

Publisert: 07.03.2014 Oppdatert: 20.05.2014