Tilbake til kulturkontoret

NTOs styreleder Bernt E. Bauge uttaler til Ukeavisen Ledelse fredag 8. mars at flere av Engerutvalgets forslag når det gjelder scenekunstinstitusjonene handler om avtaleverket. Han mener man derfor må gå i dialog med arbeidstakerorganisasjonene om overenskomster som kan legge til rette for mer fleksibel drift.

Bernt E. Bauge
Bernt E. Bauge

Ukeavisen Ledelse skriver i artikkelen «Tilbake til kulturkontoret» fredag 8. mars at den ferske Kulturutredningen 2014 ser bakover mot 70-tallet når den beskriver fremtiden. - Nå skal kulturen tilbake til kommunene, og de store, påkostede kulturbyggenes tid er forbi, skriver avisen i sin gjennomgang av forslagene i utredningen.

Journalist Esben Hoff har har spurt NTOs styreleder Bernt E. Bauge om hvordan han oppfatter noen av forslagene som berører musikk- og scenekunstinstitusjonene, og skriver blant annet: 

«Enger-utvalget mener man har kommet langt i å oppfylle målene som beskrives i Kulturløftet I og II, som i første rekke har sikret samfunnets kulturelle infrastruktur, som opprustning av nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Denne intensive 'byggeperioden' mener de nå må justeres ned, hvor fokus – og ressurser – rettes mot innholdsproduksjon, kvalitet og publikum. Dette mener utvalget blant annet bør gjøres gjennom:
  • Mer fleksibel drift av teater- og orkesterinstitusjonene.
  • Innføring av et nytt system for eierstyring av kulturinstitusjonene som muliggjør en oppfølging av kvalitetsmålet.
  • Mer samarbeid mellom kulturinstitusjoner og frie grupper.
  • At kulturinstitusjonene i større grad stimulerer til den skapende kunstneriske virksomheten.
Styreleder i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), Bernt Bauge, mener at flere av forslagene berører avtaleverket. Man må derfor gå i dialog med arbeidstakerorganisasjonene om overenskomster som kan legge til rette for mer fleksibel drift.
 
– Det er interessant at utvalget peker på at prosessen med frikjøp av medierettigheter og mer fleksible arbeidstidsbestemmelser som orkesterselskapene allerede har vært igjennom, kan vise vei. Men det er viktig å merke seg at dette ikke hadde kunnet skje uten det offentliges hundre prosent finansielle medvirkning til et ekstraordinært lønnsløft, og medfølgende høyere pensjonskostnader, som for orkestrenes del har utgjort en betydelig del av Kulturløftet så langt, sier han.
 
Bauge er til daglig administrerende direktør i Norges andre nasjonalorkester ved siden Oslo Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester. Etablert i 1934 som Norsk Teaterlederforening, organiserer NTO i dag 42 av Norges ledende institusjonsteatre og profesjonelle orkestre.
 
For å øke samarbeidet mellom frie grupper og institusjonsteatrene, mener Bauge at strukturelle hindre for dette bør fjernes. Et slikt hinder er ifølge Bauge regelen om at mottakere av årlige statlige tilskudd ikke kan være offisielle søkere på midler under Norsk kulturråd.
 
– Det er det kunstneriske prosjektet som må ligge til grunn for vurderingen av en søknad, og ikke hvordan søkeren som sådan er finansiert, sier han.»
 
Artikkelen er ikke tilgjengelig på nett.
 
Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 20.10.2013

Relaterte artikler