Tajik droppar føringar

Norsk teater- og orkesterforening er fornøyd med at kulturdepartementet ser ut til å ha lyttet til de kritiske innspillene som blant annet ble fremført av foreningen i fjor i forbindelse med debatten om armlengdes avstand prinsippet. Direktør Morten Gjelten sier til Klassekampen fredag 11. januar at han opplever at kulturminister Hadia Tajik har tatt seg bryet med å sette seg inn i problemstillingen og tenke over hva som er departementets mening om denne saken.

Morten Gjelten (foto: Bjørn Moe)

NTO har ved flere anledninger påpekt at regjeringen de siste årene har lagt stadig mer detaljerte politiske føringer på hva musikk- og scenekunstinstitusjonene skal være opptatt av. Denne dreiningen mot en mer instrumentalistisk kulturpolitikk har NTO tatt opp både i media, i sine innspill til Inkluderingsmeldingen, og senest i NTOs skriftsamling Tillit og selvtillit, samt på jubileumsseminaret ved samme navn.

Klassekampen har fredag 11. januar en artikkel om årets tildelingsbrev hvor kulturlivets deltakelse i grunnlovsjubileet ikke lenger formuleres som et krav, men som en invitasjon.

NTOs direktør Morten Gjelten sier til avisen at han tror at fjorårets debatt gjorde at både kulturlivet og politikere ble mer bevisst på hva de mente om denne saken.

Også Tom Remlov, administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett, uttaler seg til avisen og sier at det er en åpenbar endring i ordlyden i årets tildelingsbrev. 

LES HELE ARTIKKELEN HER:
Tajik droppar føringar

Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 20.10.2013

Relaterte artikler