Staten gir fra seg kulturmakt til distriktene

– Regjeringen vil tjuvstarte regionreformen, og overlate ansvaret for en rekke små kulturaktører til fylkeskommunene allerede neste år, melder NRK P2 i Nyhetsmorgen tirsdag 18. april. – Uforståelig hastevedtak, sier NTOs direktør Morten Gjelten i en kommentar til radiokanalen.

NRK P2 Nyhetsmorgen 18.04.2017:
 

Mer kulturmakt til fylkene


– At tre av våre medlemmer, nemlig Hordaland Teater, Haugesund Teater og Akershus Teater, nå plutselig skal over på fylkeskommunale budsjetter fra 2018, det forstår vi ikke. Den varsla kulturmeldingen er jo ikke engang påbegynt, sier direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Morten Gjelten.

Gjelten sikter til stortingsmeldingen om regionreformen, som regjeringen la frem 5. april.

Hvis reformen blir vedtatt, vil regjeringen at statlige tilskudd til en rekke mindre kulturinstitusjoner, oppsettinger og festivaler, overføres til fylkeskommunene allerede neste år. Tilskuddene utgjør til sammen 119 millioner kroner, hvorav 14,7 millioner overføres fra Norsk Kulturfond.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet forklarer:

– Vi har valgt disse aktørene først og fremst fordi det er lokale tilbud som staten kun gir tilskudd til, altså at staten ikke er inne på eiersiden. Dessuten er det virksomheter som har et betydelig lokalt engasjement og samarbeid, sier Fredriksen.

Direktør i Norsk teater- og orkesterforening, Morten Gjelten, og teatersjef Erik Schøyen i Haugesund, er begge skeptiske til forslaget om å regionalisere kulturen allerede neste år.

Usikkerhet i Haugesund

Haugesund Teater er en av institusjonene som blir berørt, og teatersjef Erik Schøyen er usikker på konsekvensene:

– Det vi vet er at dagens ordning har sikret kontinuitet og stabile vilkår. Man kan jo frykte at den langsiktige tryggheten forsvinner med færre tilskuddspartnere, sier Schøyen.

Statssekretæren er ikke enig:

– Det tilskuddet de får i dag overføres til fylkeskommunene på samme størrelse og nivå. Så vil man etter hvert få et nytt inntektssystem som også fanger opp kunst- og kulturfeltet. Da vil pengene gå inn i det totale rammetilskuddet til fylkeskommunene, men pengene forsvinner jo ikke.

Ber regjeringen vente

Gjelten i NTO mener at begrunnelsen ikke holder, og han forstår ikke hastverket:

– Vi mener at regjeringen må vente med regionaliseringstiltak, sånn at alle som er en del av norsk statlig kulturpolitikk, blir vurdert på lik linje i arbeidet med kulturmeldingen.

LES HELE SAKEN HER.
HØR SAKEN HER (NRK P2 Nyhetsmorgen kl. 6.56)

Publisert: 18.04.2017 Oppdatert: 18.05.2017