Søndagsåpne teatre

– De offentlig støttede kunstinstitusjonene har et ansvar for å søke å treffe publikum når publikum kan og vil komme, sier NTOs direktør Morten Gjelten til NRK Kulturnytt i et innslag om søndagsåpne teatre. Bakgrunnen for innslaget er Det Norske Teatrets prøveordning med søndagsforestillinger. Gjelten peker på at teatrene er underlagt den samme arbeidsmiljøloven som alle andre virksomheter, følger alle gjeldene regler og at dette handler om god planlegging og en bedring av tilbudet til publikum.

Fra «Tonje Glimmerdal» (foto: Det Norske Teatret/Erik Aavatsmark)

NRK P2 Kulturnytt 27.11.2013:


Det Norske Teatret setter opp familieforestillingen «Tonje Glimmerdal» to søndager før jul, som en prøveordning med søndagsforestillinger på teatret. I den forbindelse diskuterte direktør Morten Gjelten og Skuespillerforbundets leder Hauk Heyerdahl søndagsåpne teatre på Kulturnytt i NRK onsdag 27. november.

Gjelten sier til NRK at han synes Det Norske Teatrets prøveordning er et interessant tiltak, og at det er naturlig for de ansvarlige på et teater å se på hvordan tibudet kan gjøres mer tilgjengelig og hvordan man kan utnytte ressursene bedre.

Han minner om at regionteatrene og turnéteatrene rundt om i landet allerede i mange år har spilt forestillinger på søndager, og at alle lover, arbeidsavtaler og ordinære spilleregler er ivaretatt i dette. – Det dreier seg om god planlegging fra teatrenes side, og medvirkning til dette fra skuespillernes side, sier han.

– Som ansvarlig på offentlig støttede kunstinstitusjoner har man et ansvar for å treffe publikum når publikum kan og vil komme. Vi vet at i de store byene, og spesielt når det gjelder barne- og familieforestillinger, er det veldig mange andre ukedager som er vanskelige for publikum, og vi har en plikt til å gjøre noe for bedre dette tilbudet, påpeker han.
 

HØR INNSLAGET HER.

 

Publisert: 28.11.2013 Oppdatert: 19.12.2013