Publikumsaktivitet og publikumstall

– Hvorvidt et bidrag på 10 prosent eller 50 prosent skal telle som en samproduksjon, kan vi ikke overprøve, sier NTOs direktør Morten Gjelten til Klassekampen i forbindelse med avisens artikkel om besøkstall ved teatrene.

Morten Gjelten (foto: Bjørn Moe)

Fra Klassekampen 10. august 2016:

Klassekampen skriver lørdag 10. september om ulik rapportering av publikumsbesøk ved flere norske teatre. "Teatre har blant annet innrapportert publikum som sitt eget når de har bidratt med inspisient, lyd og lys eller scenografi til andres produksjoner", skriver avisen.

– Teatrene gjør skjønnsmessige vurderinger, og det finnes ikke en entydig definisjon. Hvorvidt et bidrag på 10 prosent eller 50 prosent skal telle som en samproduksjon, kan vi ikke overprøve, sier NTOs direktør Morten Gjelten til avisen.

Han forteller at det allerede er satt ned et utvalg som denne høsten skal gå gjennom rapporteringssystemet. Alle synspunkter på dagens praksis blir spilt inn til utvalget. 

Gjelten presiserer videre til avisen at det finnes ingen empiri på at høye eller lave besøkstall kan få budsjettmessige konsekvenser. – Når kulturforsker Georg Arnestad hevder det, er det en litt uforståelig overdramatisering, sier han.

Mulighet til å rapportere aktivitet uten at det telles med

– Forstår du at det framstår merkelig at et teater som låner ut teknikk til en produksjon, teller de besøkende som sine egne, spør journalisten.

– Det kommer alltid an på hvordan du framstiller det. Teatrene skal rapportere om all aktivitet, og så gjør vi en innsamlingsjobb for Kulturdepartementet. Vi sjekker for eksempel at ikke det samme publikummet registreres to ganger ved en samproduksjon mellom to teatre. Og det finnes allerede i dag en mulighet til å rapportere om aktivitet uten at dette telles med i publikumstallet, sier Gjelten.

Publikumsaktivitet

På spørsmål om aktiviteten som rapporteres representerer publikumstall, svarer NTOs direktør at all aktivitet som rapporteres inn er publikumsaktivitet.

– Men jeg legger ikke skjul på at kategorier og begreper stadig trenger å endres. Det er mye som tyder på at vi kommer til å gjøre endringer nå, sier han.

LES HELE ARTIKLEN HER.

Publisert: 12.09.2016 Oppdatert: 29.09.2016

Relaterte artikler