Pensjon og publikum som utfordring

- Engerutvalget reiser viktige problemstillinger, men har kanskje ikke god nok oversikt over orkestrenes formidlingsarbeid, sier NTOs spesialrådgiver Trond Okkelmo til Ballade i et intervju om Engerutvalgets beskrivelser og anbefalinger.

Trond Okkelmo (foto: Bjørn Moe)

NTOs spesialrådgiver Trond Okkelmo sier til Ballade tirsdag 2. april at symfoniorkestrenes realøkning under Kulturløftet hovedsakelig har vært brukt til å kjøpe fri musikernes opphavsrettigheter, slik at for eksempel CD-produksjoner koster orkestrene minimalt i forhold til før. - Dette må også regnes som publikumsformidling, påpeker han.

- Vårt inntrykk er at utvalget reiser viktige problemstillinger som vi gjerne er med på å diskutere, samtidig som utvalget kanskje ikke har god nok oversikt over det formidlingsarbeid orkestrene allerede driver, sier Okkelmo til nettavisen. - At publikumstallene er stabile er positivt. Ønsket om øket publikumsoppslutning deles av orkestrene. Men utvalget problematiserer ikke at kulturtilbudene i orkesterbyene har økt enormt de senere år, noe som gjør at publikum spres mer over hele kulturfeltet.

Okkelmo viser også til at Engerutvalget, i likhet med orkestrene, er opptatt av kunstnernes levekår, samtidig som utvalget poengterer at økte bevilgninger har gått til lønn. - Men en svakere lønnsutvikling ville svekket musikernes levekår, og det er vel ikke en farbar vei, spør han?

Les hele artikkelen:
«PENSJON OG PUBLIKUM SOM UTFORDRING»

Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 20.10.2013

Relaterte artikler