NTO om overskudd av arbeidskraft i teaterbransjen

- Det er bra for alle bransjer med et visst overskudd av arbeidskraft. Samtidig er det fornuftig å kunne diskutere nivået og kvaliteten, slik Seltun nå gjør, sier NTOs direktør Morten Gjelten i en kommentar til Adresseavisen om skuespillerutdanninger og arbeidsmarkedet, samt til Kristian Seltuns innlegg i avisen om samme tema.

«Det er ikke Trøndelag Teaters oppgave å være arbeidsmarkedsaktør for et voksende regionalt scenekunstmiljø. Trøndelag Teaters oppgave er å gi publikum best mulig teater. At feltet vokser med det som resultat at ikke alle slipper til, kan ikke vi stilles til ansvar for. Det er imidlertid noe dere politikere kan tenke over.»

Dette skrev Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag Teater, i et debattinnlegg i Adresseavisen 1. juni som et svar til Arbeiderpartiets Anette Ystgaard som hevdet i avisen dagen før at teatret eksluderer trønderske skuespillere.

I den påfølgende debatten har blant annet Norsk teater- og orkesterforening ved foreningens direktør Morten Gjelten uttalt seg slik: 

- Når stadig flere utdannes til arbeidsledighet eller forsøker å etablere egne virksomheter som et resultat av arbeidskraftsoverskuddet, er det en risiko for at rettferdighetskrav kan gå på bekostning av krav til kvalitet. En annen mulig konsekvens er at det blir mange scenekunstnere som tjener lite eller ikke får jobb som kunstnere. Burde man heller spisse kvalitetskriteriene og konsentrere midlene om færre – som dermed får bedre arbeidsvilkår? Det er et følsomt tema, men et spørsmål som bør stilles, mener Gjelten.

- Når flere mener seg støtteberettiget, legger det større press på allerede knappe støtteordninger, sier Morten Gjelten til avisen.

LES HELE SAKEN HER.
 

Publisert: 06.06.2016 Oppdatert: 29.09.2016