NTO om kulturbudsjettet til Ballade

– Våre medlemmer bruker all økonomien på å lønne kunstnere og produsere kunst. Og når man har mindre penger til noe, så blir det færre årsverk og produksjoner. Det er ikke spesielt mye annet å kutte i for denne typen virksomheter, sier vår direktør Morten Gjelten i et intervju med Ballade om forslaget til kulturbudsjett som ble lagt frem i går.

Morten Gjelten (foto: Brian Olguin)

Operaen i pluss i første halvår, Ballade 07.10.2016:

NTOs direktør Morten Gjelten uttaler i et intervju med Ballade i dag at den økonomiske underkompensasjonen som institusjonene nå opplever for tredje år på rad, gjennom regjeringens forslag til kulturbudsjett, er krevende.

– Effektiviseringsgevinster eller underkompensasjon… Uansett hvordan man beskriver dette fenomenet, så treffer det alle, uavhengig av hvilke behov man har eller hvor man befinner seg i en omstillingsprosess. De facto er det en nedgang for alle kulturinstitusjonene, sier han.

På spørsmål fra nettavisen om hvilke konsekvenser en slik nedgang får svarer han at det vil være forskjellig, men at NTOs medlemmer bruker all sin økonomi på å lønne kunstnere og produsere kunst, og at med mindre penger blir det færre årsverk og produksjoner.

– Det er ikke spesielt mye annet å kutte i for denne typen virksomheter. En nedgang vil gjerne først gå utover de prosjektene som ligger i randsonen; de mest eksperimentelle produksjonene og nyskapende samarbeid. Og det går utover frilansbruk, selvfølgelig, sier Gjelten.

– Dette er også en såpass langsom innstramming at det blir feil å bruke begreper som «krise». Men det er en «salamieffekt». Du skjærer av en liten bit hele tiden. På sikt får dette store konsekvenser.

Pensjon

Gjelten minner også om at det fremdeles er store utfordringer i overskuelig fremtid som må håndteres når det gjelder institusjonenes pensjonsforpliktelser, selv om man kom frem til et gledelig forhandlingsresultatet i sommer. 

– Det er klart at i en situasjonen hvor økonomien er så stram, er det ekstra ille å bli påført den realnedgangen som ligger i budsjettet. Man kunne håpet på et positivt bidrag som ville styrket oss, eller i det minste ikke svekket likviditeten, når partene i arbeidslivet nettopp har gjort en slik forhandlingsinnsats. Det ville gjort det mulig å komme gjennom omstillingene uten for store konsekvenser, sier han.

– Håpet var et rammetilskudd som kunne forhindret kutt på toppen av en allerede stram økonomi, og gjort oss bedre i stand til å gjennomføre en krevende omstilling.

LES HELE ARTIKLEN HER.

Publisert: 07.10.2016 Oppdatert: 21.12.2016