Mindre toppstyrt kultur

- Maktspredning på institusjonsnivå i kulturlivet er allerede godt ivaretatt. Hver av de 42 institusjonene vi organiserer har sin egen kunstneriske vilje, og kan ikke sees på som én masse eller enhet. Dette sier NTOs direktør Morten Gjelten til Klassekampen i dag i en kommentar til regjeringserklæringens uttalelser om økt maktspredningen i kulturlivet.

Klassekampen har i dag en sak om Høyre og Fremskrittspartiets uttalte ønske om maktspredning og desentralisering i kulturlivet, og NTOs direktør Morten Gjelten er blant annet intervjuet i saken. Han sier dette:

«- Institusjonsfeltet er allerede spredt, og vi vil advare mot å tenke det som ett felt og en enhet. Vi i NTO bygger på 42 institusjoner, og det interessante er at hver av disse har hver sin kunstneriske vilje. Institusjonene omtales ofte samlet som om de var en enhet eller en masse, men det er slett ikke sant. Gjennom hele 1970-tallet bygget man opp regionteatrene, der det sitter teatersjefer på åremål, enten de sitter i Mo i Rana, Kautokeino eller som ledere for Black Box i Oslo.

Gjelten har tidligere vært kritisk til de rødgrønnes styring av kulturinstitusjoner. Det skjedde da daværende kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) la føringer, blant annet om å fange opp stemmerettsjubileet. Men Gjelten stiller seg tvilende til at en lovet frihetsreform er det som skal til.

- Vi opplevde i høyeste grad å bli lyttet til i den debatten, sier han.

Året etter var de problematiske formuleringene borte fra statsbudsjettet.»

LES HELE SAKEN HER:
Mindre toppstyrt kultur

 

Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 17.12.2013