Kunsten å samarbeide

- Samarbeid som springer ut fra husenes egne kunstneriske vurderinger er positivt, sier NTOs direktør Morten Gjelten til Kultmag i en artikkel kalt «Kunsten å samarbeide». - Til en viss grad kan du jo si at de store teaterinstitusjonene i seg selv er et resultat av en slik tankegang. Eksempelvis har Oslo Nye et verkstedsmiljø som håndterer alle produksjoner på Centralteatret, Trikkestallen og Oslo Nye Teater. Dette kunne teoretisk sett vært tre autonome teatre, sier Gjelten.

Fra Den Nationale Scenes «Privatliv» (foto: Magnus Skrede)

KULTmag har den 14. mars en artikkel som omhandler graden av bransjesamarbeid og samkjøring av ressurser mellom kulturinstitusjoner- og aktører i henholdsvis Bergen og Oslo. Det vises blant annet til Øyafestivalen, Bylarm, Carte Blanche og Den Nationale Scenes utveksling av tjenester og mulig verkstedssamarbeid mellom Nationaltheatret og Riksteatret. NTOs direktør Morten Gjelten er intervjuet av avisen og gjengitt slik:

«- Samarbeid som springer ut fra husenes egne kunstneriske vurderinger er selvsagt positivt. Til en viss grad kan du jo si at de store teaterinstitusjonene i seg selv er et resultat av en slik tankegang. Eksempelvis har Oslo Nye et verkstedsmiljø som håndterer alle produksjoner på Centralteatret, Trikkestallen og Oslo Nye Teater. Dette kunne teoretisk sett vært tre autonome teatre, sier han.

(...)

Samtidig mener han det er en uvurderlig verdi at institusjoner med eget verksted i huset som Det Norske Teatret og Operaen, beholder dem. Dette har med kontinuitet og kompetanseoverføring å gjøre, og også med ansvar for verneverdige håndverksfag. Men han avviser ikke at det kan være en spennende idé å etablere en tredje, uavhengig aktør som kan serve både offentlige og private teatre og kompanier.

- I Wien opprettet man i sin tid et eget Teaterverksted AS som servet hele byens teatermiljø, men uten at jeg nå vet hvordan dette ble evaluert, sier han.

Han ønsker seg derfor et mangfold av løsninger og er skeptisk til monopolsituasjonen ett eneste felles verksted vil skape.

- Men vi skal ikke se bort fra at denne type problemstillinger dukker opp. I Bergen er det nå slik at Carte Blanche leier mange ulike tjenester fra Den Nationale Scene, og det kan også godt tenkes at private og offentlige institusjoner kan samarbeide om å bygge opp tjenester, sier han.»

Nationaltheatrets direktør Thomas Gunnerud forteller til avisen at teatret er i ferd med å undersøke muligheten for å betjene Riksteatrets verkstedsbehov i et eget verksted på Brobekk utenfor Oslo sentrum:

«- Det har sine utfordringer, fordi det er forskjellige behov mellom Nationaltheatret og Riksteatret, men nå skal dette utredes grundig. Fordelen med en slik samkjøring er selvfølgelig at man kan bygge sterkere fagmiljøer, sier han.  

- Er det ikke naturlig å se teatertilbudet og behovet som en helhet i forhold til private og kommersielle aktører. Og ville det ikke være naturlig å tilby tjenester til de kommersielle teatrene i Oslo? 

- Hvis samarbeidet med Riksteatret viser seg å fungere kan det tenkes at vi kan tilby tjenester til andre teatre også. Først og fremst vil det da være naturlig å betjene andre teatre som er medlem av Norsk teater- og orkesterforening, men som ikke har egne verksteder, sier han.»

Les hele artiklen:
KUNSTEN Å SAMARBEIDE

Publisert: 18.03.2014 Oppdatert: 03.04.2014