Kulturlivets pensjonshodepine

– Vi har ingen tid å miste, sier NTOs direktør Morten Gjelten til Dagsavisen 3. april med henvisning til at de raskt voksende pensjonskostnadene blir tema ved årets tariffoppgjør. Avisen skriver at pensjonsordningene ved teatrene spiser opp stadig mer av pengene og viser til at pensjonsforpliktelsene ved Nationaltheatret har økt med nærmere 50 millioner kroner siden august 2013.

Fra Dagsavisens artikkel Kulturlivets pensjonshodepine 3. april 2014 :

«(...)

– Arbeidsplasser på spill

Rett over påske starter tarifforhandlingene for teatersektoren. Her blir pensjon tema, og det er ingen tid å miste, mener lederen i Norsk teater– og orkesterforening (NTO), Morten Gjelten. NTO representerer arbeidsgiversiden og har blant andre Nationaltheatret, Operaen, Den nasjonale scene, Trøndelag Teater og Det Norske Teatret som medlemmer.

Gjelten forteller at de ytelsesbaserte pensjonsavtalene som de ansatte har i sine tariffavtaler, ikke lenger er bærekraftige for institusjonene, som må sette av mye penger og har fått liten avkastning på grunn av lav rente.

– Noen har ment at dette skal løses når staten og kommunen kommer sammen for å løse ytelsespensjonsproblemet i offentlig sektor. Men tida har løpt fra oss. De store utgiftene blir mye synligere i et selskap som må legge fram en balanse enn i en kommune. Det er omforent enighet om at det står arbeidsplasser og produksjonsmidler på spill, sier Gjelten.

Han mener dessuten at ytelsesordningen, som har rykte på seg for å gi en god pensjon, ikke lenger er så god, etter nye regler om levealdersjustering.

At eldre ansatte kan få pensjonsordningen svekket over natta, avviser han.

– Dette handler om å endre det store bildet. Det finnes mange eksempler på regler som gjør at man unngår den typen ting, sier han. (...)»

LES HELE ARTIKKELEN HER:
Kulturlivets pensjonsbombe

LES OGSÅ:
Pensjonskostnadene øker ved Nationaltheatret, Dagens Næringsliv
Pensjonskostnadene øker ved Nationaltheatret, NRK Østlandssendingen

Publisert: 03.04.2014 Oppdatert: 15.04.2015

Relaterte artikler