Kraftig kritikk av teatrene

NTOs direktør Morten Gjelten sier til Aftenposten tirsdag 5. mars at han er fornøyd med at scenekunstinstitusjonene har beholdt sitt publikum gjennom en årrekke til tross for at det generelle kultur- og underholdningstilbudet har blitt mye større. - Vi er ikke enige i at de store norske kulturinstitusjonene er overadministrert, sier han til avisen i forbindelse med Engerutvalgets beskrivelse av utviklingen ved teatrene.

Morten Gjelten (foto: Bjørn Moe)

Aftenposten skriver tirsdag 5. mars i artikkelen «Kraftig kritikk av teatrene» at til tross for store pengebevilgninger til scenekunstinstitusjonene har ikke besøkstallene økt tilsvarende. Avisen henviser til at det i den nylig overlevrte Kulturutredningen 2014 blant annet står at hvis man ser bort fra Operaen, har ikke økningene i bevilgninger falt sammen med en økning i antall forestillinger og publikumsbesøk ved teaterinstitusjonene.

NTOs direktør Morten Gjelten sier til avisen at besøkstallene er stabile og jevnt stigende.

- Det er mange måter å se på dette på. Vi er imponert over at vi greier å holde på publikum til tross for at underholdningstilbudet generelt er blitt mye større.

Økte pensjonskostnader er noe hele Norge må ta høyde for, påpeker han. - De siste ti årene har vi hatt en historisk reallønnsvekst i Norge, som også teatrene, orkestrene og Operaen er blitt smittet av. Man må korrigere for det siste tiårets generelle lønnsøkning, mener han.

- Vi er selvfølgelig også mest interessert i å få mest mulig musikk og scenekunst ut av pengene. Men vi er ikke enige i at de store norske kulturinstitusjonene er overadministrert.

Kulturminister Hadia Tajik sier til avisen at det er et mål å gjøre de administrative utgiftene så lave som mulig. - Samtidig er det viktig å bygge opp en kulturell infrastruktur, påpeker hun.

Artikkelen ligger foreløpig ikke ute på nett. 

Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 20.10.2013

Relaterte artikler