Færre gaver til teatrene

Gaveforsterkningsordningen skulle stimulere til økt privat finansiering av kunst- og kulturlivet, men for teatrene og orkestrenes del har ordningen ikke ført til mer private midler. Fra 2015 til 2016 sank sponsorinntektene med 5 % for NTO-medlemmene, skriver Klassekampen i dag med henvisning til NTOs sponsorundersøkelse. – Foreløpig kan vi ikke se resultater av ordningen, sier vår direktør Morten Gjelten til avisen. – Spørsmålet er om de få som gir, fortsatt ville ha gitt selv uten denne ordningen. I så fall betyr det at de private selskapene kan styre hvor de offentlige midlene går, sier han.

Klassekampen 10. juli 2017:

Færre gaver til teatrene

NTOs årlige sponsorundersøkelse viser at trass i at flere av NTO-medlemmer i 2016 mottok gaveforsterkninger, er det ingenting som tyder på at dette har ført til mer private midler til institusjonene. Klassekampen skriver 10. juli 2017 om NTOs kartlegging og gaveforsterkningsordningen som i fjor ble utvidet fra å gjelde museer til også å inkludere musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. 

– I Norge har vi ikke tradisjon for å gi pengegaver til kulturinstitusjoner, sier NTOs direktør Morten Gjelten til Klassekampen, og viser til land som Storbritannia og USA hvor det også er vanligere å ha store administrasjoner som tar seg av arbeidet med å søke etter private midler. Det er det få kulturinstitusjoner som har ressurser til i Norge.

Ville ha gitt likevel?

– Generelt har vi få private givere og pengegaver, og spørsmålet blir om de få som gir, fortsatt ville ha gitt selv uten denne ordningen. I så tilfelle vil det bety at de private selskapene nå kan bestemme og styre hvor de offentlige midlene går. Vi oppfordrer til å se nærmere på hvilke konsekvenser det får, sier Gjelten.

– Privat kulturfinansiering er et viktig supplement til offentlige investeringer, men foreløpig kan vi ikke se resultater av gaveforsterkningsordningen. Vi ønsker å oppfordre til en evaluering av ordningen, og å diskutere de demokratiske konsekvensene det får om private givere får styring over fellesskapets midler, sier han.

Ingen endringer

– Vi har ikke sett noen endringer etter at gaveforsterkningsordningen ble innført, forteller kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen ved Nationaltheatret.

– Generelt kan vi ikke basere oss på sponsorinntekter. De er ofte varierende og midlertidige, og ikke noe vi kan basere driften på, forteller direktør ved Nordland Teater Are Nakling.

LES HELE ARTIKLEN HER.

 

Publisert: 22.08.2017 Oppdatert: 12.10.2017