- Undergraver kunsten

Den britiske sosiologen Tiffany Jenkins som innledet på NTOs jubileumskonferanse tirsdag 20. november sa i et intervju med Klassekampen samme dag at kunsten må passe seg for ikke kun å bli et politisk verktøy.

- I Storbritannia har kunstverdenen blitt bedt om å løse problemer på den politiske agendaen, sier Tiffany Jenkins til Klassekampen. - Det er en enkel løsning for politikerne, men det fører til at kunsten undergraver seg selv. 

Jenkins sier til avisen at det er illusorisk å tenke at man kan nå alle med et kunstverk. - Den eksperimentelle kunsten er ikke enkel eller lett tilgjengelig, men det kan være god kunst selv om det ikke når ut til de store massene, mener hun. 

LES HELE ARTIKKELEN:
- Undergraver kunsten

 

Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 20.10.2013