Viser liten kunnskap

- Nicolai Strøm-Olsen fører en debatt på feil premisser når han argumenterer for salg av Oslo Nye Teater, skriver Morten Gjelten og Lars Haukaas i Aften 5. september 2012 som et motsvar til Strøm-Olsens innlegg den 23. august.

Aftenposten Aften, 5. september 2012:
 

Viser liten kunnskap


I Aften 23.8 bruker Nicolai Strøm-Olsen - som redaktør i Kunstforum - en hel side på å argumentere for hvorfor Oslo Nye Teater må selges. Det skal heies på politisk engasjement i kultursektoren, men da må påstander belegges. Dette innlegget ble for enkelt og konklusjonen derfor ganske uinteressant.

Gale forutsetninger

Strøm-Olsen tar som forutsetning at de 80 millioner kronene som Oslo kommune bevilger til Oslo Nye Teater og sparer hvis institusjonen avvikles, vil øremerkes til scenekunst for all fremtid. Alle som har fulgt med i norsk politikk vet at det er en umulig forutsetning. Han forutsetter også at hvis huset selges, men fortsatt skal anvendes til scenekunst, vil kommunens driftskostnader forsvinne. Alle de 80 millionene kan anvendes av kunstnere. Denne forutsetningen er nok bare en glipp.

Strøm-Olsen etablerer et interessant skille mellom ”kommersielle” og ”originale” forestillinger. Forestillinger med et betalingsvillig publikum er kommersielle og dermed ikke originale og de hvor det ikke er betalingsvilje er originale og dermed ikke kommersielle. En større nedvurdering av et publikum som øker sin kjøpekraft med 3 % hvert år, er det vanskelig å gjøre.

Plagsomme utgifter

Han avslører også problemer med å skille det originale fra det kommersielle når han forsøker å resonnere rundt prisen på barneforestillinger. Heller ikke dette blir vellykket når man vet at mange betaler kr 550 pr. mnd. for et medlemskap i et treningsstudio de aldri bruker. Det koster å produsere teater, også godt barneteater, det koster å ha et profesjonelt formidlingsapparat, og det koster å presentere teater i egnede lokaler ment for teater.

Strøm-Olsen mener de 80 millionene som spares skal forvaltes av et fond som skal fordele pengene slik at de kommersielle ideene lukes ut og de originale prosjektene får offentlig støtte. Et viktig prinsipp for all kunststøtte er armlengdes avstand prinsippet. Hva slags diskusjoner skal foregå inne i dette fondsrommet hvis det blir dette som skal diskuteres?

Det skal kanskje vises forestillinger i gamle Oslo Nye Teater. Men i motsetning til hva dagens teatersjef gjør, som i følge Strøm-Olsen er opptatt av å lage kommersielle forestillinger og betale unødvendige driftskostnader, scenearbeidere og administrasjon, skal det vises originalt teater uten at noen behøver å plages hverken med at det skal komme publikum, eller å betale regningene.

Strøm-Olsen viser liten kunnskap om profesjonelt teaterarbeid, men konkuderer likevel selvsikkert og bastant. Det er helt greit å ta diskusjonen. Men ikke på slike premisser.


Lars Haukaas, administrerende direktør, Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Morten Gjelten, direktør, Norsk teater- og orkesterforeningLes Nicolai Strøm-Olsens innlegg  her: Oslo Nye Teater bør selges!

Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 02.05.2015