Teatrene trenger kompetente styreledere

- Spørsmålet om styreoppnevnelse, og mer generelt ansvarsdelingen mellom staten og regionene, er brennaktuelt i lys av regionreformen, skriver Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag teater og styremedlem i NTO, i Bergens Tidende 20. september. - Denne reformen treffer også kulturpolitikken, og det er varslet en gjennomgang av ansvarsforhold og finansiering med sikte på å overføre nye oppgaver og mer ansvar til folkevalgte regioner. En viktig del av denne debatten bør være hvordan vi skal sikre kompetente styrer som fungerer som et kollegialt organ på en armlengdes avstand fra politiske myndigheter.

Kristian Seltun (foto: GT Nergaard)

Bergens Tidende, 20. september 2016:

Kompetente styrer med sikker rolleforståelse er avgjørende viktig for teatrenes kunstneriske spillerom, skriver teatersjef Kristian Seltun, teatersjef ved Trøndelag Teater.

Styreleder og styremedlemmer skal representere teatret og ikke de bevilgende myndighetene som måtte ha oppnevnt dem, og må ha full forståelse for hva som er teatrenes samfunnsrolle.

Et utvalg oppnevnt av Kulturdepartementet har evaluert tre regionteatre og oppsummerer noen av sine hovedkonklusjoner i en kronikk i Bergens Tidende 20. september. Panelet mener at det kunstfaglige språket i de evaluerte teatrene utfordres av økt næringslivskompetanse i organisasjonenes administrative ledelse og styre, og at den kunstneriske definisjonsmakten innskrenkes. Tendensen sees delvis i sammenheng med at regionteatrene ikke lenger har styremedlemmer oppnevnt av Kulturdepartementet – noe som «synes å svekke den overordnede kunstneriske strategileggingen som må vike for lokale interesser hos eierne».

Rapporten reiser dermed svært viktige spørsmål om armlengdes avstand, hvilket forvaltningsnivå som bør oppnevne institusjonenes styremedlemmer (stat vs. fylke og kommune) og ikke minst hvilken kompetanse som skal være styrende for institusjonen også administrativt – den kunstneriske eller den merkantile.

Selv om panelet selv kun viser til de tre evaluerte teatrene kan man få inntrykk av at utvalgets rapport er egnet til å beskrive situasjonen i alle av landets institusjonsteatre. Det er den ikke. Jeg har full kunstnerisk frihet ved Trøndelag Teater og har aldri opplevd at noen har forsøkt å ta den fra meg.

LES MER HER.

Publisert: 21.09.2016 Oppdatert: 26.09.2016