Skråblikk på kulturstyrene

Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat og styreleder ved Det Vestnorske Teateret og Edvard Grieg Kor, delte under NTOs styrelederseminar 29. august sine erfaringer og observasjoner fra et langt liv i ulike styrerom. Han diskuterte både styret og styreleders rolle og forhold til den kunstneriske ledelsen, samt styrets arbeidsform og hvordan styrerekruttering best kan foregå.

Bilde av Lorentzen som taler med NTO-roll up bak.
Pål W. Lorentzen under NTOs styrelederseminar

Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen var invitert til NTOs styrelederseminar 29. august 2019 for å dele sine observasjoner og betraktninger fra mange år med styrelederverv, både i norske kulturinstitusjoner og fra andre virksomheter. Lorentzen sitter i dag som styreleder ved Det Vestnorske Teateret (tidligere Hordaland Teater) og Edvard Grieg Kor.

Hans erfaring var blant annet at det har skjedd en sterk utvikling i de norske kulturinstitusjonene i retning av mer profesjonalitet. Han forklarte dette blant annet med bedre ressurstilgang og at det er kommet inn «et sjikt av kunstneriske og administrative ledere som er meget velutdannet og som har bred bakgrunn».

Han stilte deretter spørsmål ved i hvilken grad denne utviklingen har forplantet seg til styrerommet. 

Rivende utvikling

Lorentzen mente videre å observere at den daglige ledelsen gjerne fanger opp hvordan institusjonen og kunstlivet berøres av de pågående endringsprosessene som Norge, i likhet med de fleste andre land, er en del av; endringsprosesser som er både dybtpgripende og kompliserte, som gjelder hele samfunnet og som foregår i høyt tempo. 

Han stilte spørsmål ved om styrene er beredt til å ta de viktige grepene som skal til. «Har de den foroverlente holdningen som gjør det mulig å møte en ukjent og annerledes virkelighet?» 

Styrets perspektiv

Lorentzen løftet også spørsmålet om det praktske styrearbeidet ofte i for stor grad begrenses til de sakene som den daglige ledelsen velger å legge frem og som ofte er av rapporterende karakter, mens styrene egentlig burde ha et fremtids- og utviklingsperspektiv på institusjonen.

Rekruttering til styrerommene

Når det gjaldt rekruttering til styrene mente han at fokuset i for liten grad er på institusjonens behov for komplementær innsikt og kompetanse. Han mente at alle kulturinstitusjoner burde har egne valgkomiteer, hvor det offentlige er representert og hvor forslagene er basert på langsiktige og grundige vurderinger av hva den enkelte institusjonen trenger.

LAST NED OG LES HELE INNLEDNINGEN HER.

Publisert: 10.09.2019 Oppdatert: 26.02.2020

Relaterte artikler