Om penger, kultur og resultater

NTOs spesialrådgiver Trond Okkelmo skriver i dagens Aftenposten at vi heldigvis har kulturpolitikere som ikke tenker endimensjonalt. - SSBs Kulturbarometer gjør det ikke mulig å sammenholde bruk av kulturtilbud med økte statlige bevilgninger, skriver han i et motsvar til Jan Arild Snoens påstand om sløsing med kulturkroner i samme avis 30. oktober.

Trond Okkelmo (foto: Bjørn Moe)

Aftenposten 06.11.2013:
 

Om penger, kultur og resultater
 

Aftenpostens «internrevisor», Jan Arild Snoen, skrev 30. oktober om politikernes manglende evne til å foreta reelle prioriteringer. Snoen eksemplifiserer ved veksten i statens kulturbudsjett og sier veksten er sløsing med statlige penger fordi den ikke har ført til resultater. Tydeligvis teller kun resultater som kan telles. Heldigvis har vi kulturpolitikere som ikke tenker endimensjonalt.

Snoen bruker Statistisk sentralbyrås Kulturbarometer, som måler antall brukere av ulike kulturtilbud for 2012. Der vises nedgang fra 2008 til 2012. Men Kulturbarometeret gjør det ikke mulig å sammenholde bruk av kulturtilbud med veksten i statens bevilgninger. Av 11 kategorier er bare 6 relevante for statens kulturtilbud. De andre mottar ikke penger fra kulturbudsjettet.

De fem relevante er blandingskategorier for frivillighet og privat, kommunal og statlig finansiering. Barometret viser ikke andelen som har brukt statlig finansierte kulturtilbud. Kanskje har andelen brukere av statlig finansierte tilbud økt, og brukere av ikke-statlige tilbud gått ned. Dette sier ikke barometret noe om, og følgelig blir det tvilsomt å bruke det som bevis for sløsing med statlige bevilgninger.

Barometret måler brukere, ikke publikumstall, og viser ikke hvor ofte brukerne har benyttet et kulturtilbud. Bruken kan godt ha økt. For institusjonene på statsbudsjettets kapittel Musikkformål og Scenekunstformål har økningen i publikumstall fra 2008 til 2012 vært på 26 og 18,6 prosent. Det er resultater.

Trond Okkelmo, spesialrådgiver Norsk teater- og orkesterforening

Publisert: 06.11.2013 Oppdatert: 28.11.2013