En grønnere kultur

Nordmenn konsumerer stadig mer kultur og opplevelse. Kultursektoren vil stille større krav til seg selv som bidragsyter til en mer bærekraftig framtid og lager nå et veikart for å bli enda grønnere. Dette skriver Hovedorganisasjonen Virke, Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og NTO i en kronikk i Dagsavisen 28. januar. .

Vega Scene - en scene for mljøsatsing

Dagsavisen 28. januar 2020:

Debatten om klimatiltak kretser ofte rundt CO-intensiv virksomhet, forbruk og avfallshåndtering. Kultursektoren skaper opplevelser fremfor produkter, men bevisstheten rundt klimaavtrykk fra kulturvirksomhet er også økende.

Grønn kultur er god kultur - derfor tar kultursektoren nå selv grep. Hovedorganisasjonen Virke, Norske konsertarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus har på vegne av feltet tatt initiativ til å arbeide frem et grønt veikart for kunst- og kultursektoren. Vi inviterer alle kulturvirksomheter til å engasjere seg i arbeidet. Sammen har vi et kjempepotensial til å lykkes!

Hvorfor vil kultursektoren utarbeide et veikart for å bli grønnere? Fordi vi mener vi ikke kan la være. Kulturvirksomhetene i Norge er mange, de gir arbeidsplasser i hvert hjørne av landet, og står for et mangfold av tilbud innen teater, museer, billedkunst, spill, film, musikk, festivaler, kino, kultur og kulturarv, messer og arrangementer. Det er alt fra store etablerte institusjoner, til grasrotinitiativ og gründersatsninger. Nordmenn konsumerer stadig mer kultur og opplevelser, og - som Trine Skei Grande sier: Kultur er en drivkraft for demokratiet vårt.

Kultursektoren bidrar også til klimaavtrykket gjennom transport og forbruk, både i produksjon og konsum av kulturuttrykk og innhold, men også gjennom infrastruktur i form av alle byggene som rommer kultur. Dette gir oss et klart ansvar for å gå gjennom egen verdikjede for å forminske eget klimaavtrykk.

Kultursektoren vil stille større krav til seg selv som bidragsyter til en mer bærekraftig framtid, og lager nå et veikart for å bli enda grønnere.

Det kulturvirksomhetene har til felles, er evnen til å påvirke gjennom opplevelser. Kulturvirksomhetene kan vise at det er mulig å levere høy kvalitet, også med lavere klimaavtrykk. Norge skal gjennom de neste årene bli et grønnere og mer bærekraftig land, derfor er det viktig at vi nå samler hele kunst- og kultursektoren i arbeidet med et grønt veikart. Gjennom sin tilstedeværelse i hele landet kan kultursektoren inspirere og bidra både lokalt og nasjonalt til denne omstillingen.

Ved å sette i gang dette initiativet viser vi at vi tar klimautfordringene på alvor. Kultursektoren vil jobbe for bærekraftig omstilling, men vi trenger også myndigheter og rammebetingelser som tilrettelegger for et grønt skifte. Vi ønsker oss politikere som stimulerer til grønn satsing og som samarbeider tett med sektoren, slik at vi kan skape en grønnere kultur og dermed et grønnere samfunn.

Mye gjøres allerede i dag. Vi har alt fra festivaler som satser på resirkulerbare materialer og kortreist mat, museer som setter formidling av miljøkunnskap på dagsorden, til klimavennlige kulturbygg, miljøtårnsertifiserte virksomheter, og kulturinstitusjoner som satser på å skape gode holdninger hos barn. For å nevne noe.

En kulturrevolusjon med et grønt og positivt fortegn er i gang. Det skjer mye bra, men med veikartet vil vi gjøre det enklere for enda flere i hele landet å ta grep.
 

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening og Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus

Publisert: 30.01.2020 Oppdatert: 26.02.2020