Billigere å gå på teater

Stikk i strid med det Hans Henriksen hevder i Klassekampen 26. januar 2015 er muligheten for å gå på teater i dag, også for de med lavere inntekt, vesentlig bedre enn for 30 år siden, skriver NTOs direktør Morten Gjelten i dette innlegget. Henriksen blander sammen konsumprisindeks og kjøpekraft og overser den rekordhøye norske lønnsveksten de siste tiårene, skriver Gjelten.

Hans P. Henriksens kronikk «Etterlyst: Folketeateret» i Klassekampen mandag 26. januar tar utgangspunkt i et regnestykke som dessverre er så galt at hele premisset for kronikken svikter.

Henriksen skriver: «Billettprisene [ved teatrene] har i gjennomsnitt steget 150 prosent mer enn den generelle lønns- og prisstigningen i samfunnet fra 1987 og fram til i dag. Det er altså 150 prosent dyrere å gå i teatret i dag enn i 1987».

Vi vil nok sette pris på å få presentert tallgrunnlaget og forutsetningene bak dette regnestykket, men hovedproblemet ligger ikke her, men i begrepet «lønns- og prisstigning». Vi vet at den samlede prisveksten i Norge i perioden har vært på 90 %. Men lønnsveksten i samme periode har vært på hele 332 %.

Det fremgår dessverre tydelig både i kronikken og i det tilhørende intervjuet samme dag at denne formidable lønnsveksten ikke er hensyntatt i Henriksens regnestykker. Det er altså ikke 150 % dyrere å gå på teater i dag enn i 1987.

Selv hvis vi aksepterer Henriksens og Klassekampens tall når det gjelder økning i billettpriser, vil kjøp av en ordinær fullprisbillett i dag normalt være en mindre inngripen i folks økonomi enn tilfellet var i 1987. Den rekordhøye norske lønnsveksten de siste tiårene har gitt de aller fleste, ikke bare en «pengesterk gruppe», en markant økning i kjøpekraften.

Stikk i strid med det Henriksen hevder, er muligheten for å gå på teater i dag, også for de med lavere inntekt, vesentlig bedre enn for 30 år siden.

Morten Gjelten
Direktør, NTO

LES OGSÅ TEATERSJEF ERIK ULFSBYS KOMMENTAR: 
«Teaterbillettar har blitt billigare»
(på trykk i Klassekampen 28. januar 2015)

Publisert: 27.01.2015 Oppdatert: 30.01.2019