Å styrke det regionale kulturlivet

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester trenger en forutsigbar opptrappingsplan med det klare siktemål at Nord-Norge skal ha en kjerne av profesjonelle musikere i Bodø og Troms, skriver Morten Gjelten i NTO og Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon i Ballade i dag. De to foreningene mener at kulturministeren stadig har mulighet til å vise at den planen hennes parti Høyre i 2008 stilte seg bak ikke var tomme ord.

NOSO (foto: Yngve Olsen Sæbbe)

Ballade 30.03.2017:
 

Å styrke det regionale kulturlivet


«– Flytting av de museumsfaglige oppgavene i Kulturrådet til Bodø vil ytterligere styrke det vitale kulturlivet i Nordland,» uttalte kulturministeren tidligere i år i forbindelse med nyhetene om flytting av offentlige arbeidsplasser.

Det var et mildt sagt overraskende grep, men om vi velger å ta ministeren på ordet i hennes ønske om å styrke regionens kulturliv, er det på tide å minne om at det er mange minst like opplagte måter å gjøre dette på. Ett grep for å sikre flere arbeidsplasser, også for kunstnere, har til og med fra starten av et ambisiøst Storting i ryggen:

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) ble født gjennom fusjonen mellom Tromsø Symfoniorkester, Bodø Sinfonietta, Opera Nord og Musikkteateret i Bodø, og Stortingets uttrykte ambisjon ved budsjettbehandlingen i 2008 var at det med dette skulle etableres et nytt og innovativt orkesterkonsept, med et utvidet samfunnsansvar. Stortinget sa at det økonomisk skulle legges til rette for en orkesterorganisasjon som innenfor rimelig tid budsjettmessig skulle kunne sammenlignes med andre orkesterorganisasjoner i Norge.

Vi siterer gjerne ordrett Stortingets familie- og kulturkomite: «F l e r t a l l e t (alle partier unntatt Fremskrittspartiet) støtter initiativet til et løft for orkestermusikken i Nord-Norge, og mener at de kunstneriske ambisjonene for et symfoniorkester i nord må være på nivå med orkestrene i andre deler av Norge, og at det legges økonomisk til rette for dette.»

Det er stadig et godt stykke igjen. Den sittende regjeringen har så langt ikke bidratt til Stortingets ambisjon om gradvis utbygging av orkestret. Tvert imot har orkestret blitt rammet av de samme effektiviseringskutt som bransjen for øvrig. Det sier seg selv at innstramming i et prosjekt under utbygging er ekstra krevende.

Linda Hofstad Helleland har stadig mulighet til å vise at den planen hennes parti Høyre i 2008 stilte seg bak ikke var tomme ord. NOSO trenger en forutsigbar opptrappingsplan med det klare siktemål at Nord-Norge skal ha en kjerne av profesjonelle musikere i Bodø og Tromsø som for alvor setter orkestret i stand til å spille den viktige rollen en profesjonell orkesterorganisasjon kan ha for sang – og musikklivet i en hel landsdel.


Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening
Hans Ole Rian, forbundsleder Musikernes fellesorganisasjon

 

Publisert: 30.03.2017 Oppdatert: 16.05.2017