– Tar Kulturdepartementet sitt ansvar for forskning på alvor?

Kulturdepartementet har ansvar for å dekke eget kunnskapsbehov, men også et overordnet ansvar for forskningen på og for sin sektor. Tar departementet dette ansvaret på alvor? spør Morten Gjelten i en kronikk på Forskning.no den 18. april 2012.

Forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning. I en kronikk i nettavisen onsdag 18. april 2012 stiller  NTOs direktør Morten Gjelten seg spørrende til at mandatet til departementets eksterne FoU-utvalg, Grund-utvalget, synes å være begrenset til kun å skulle se på departementets eget kunnskapsbehov.

Han understreker også viktigheten av at kunnskapsbehovet til aktørene i kultursektoren i høyere grad fanges opp av forskningsmiljøene selv, og at særlig den tverrfaglige kulturfeltforskningen styrkes.

Les kronikken her.

Publisert: 20.10.2013 Oppdatert: 20.11.2015