Bilde av stående Morten Gjelten på kontoret

Provoserende kunst og ytringsmangfold

Silje Hjemdal (FrP) stiller spørsmål ved om det er forsvarlig bruk av skattebetalernes penger å støtte kunst som kan oppleves provoserende. Hun ønsker ikke å begrense ytringsfriheten, men vil likevel den offentlige støtten til ulike >>

Forestillingsbilde av Klomann Høiner kledd i kaninkostymer

NTLFs vårseminar 2020

Norsk teaterlederforums vårseminar arrangeres i år i Trondheim 3. – 4. mars på Rosendal Teater. Forumets årsmøte finner sted på seminarets først dag, tirsdag 3. mars. I forkant av samlingen arrangeres det også et eget direktørmøte 2. og 3. >>

Kulturpolitisk debatt om kunstnerisk ytringsfrihet

Hvem definerer kunst- og kulturinstitusjonenes samfunnsansvar? Dette er spørsmålet vi skal diskutere i den kulturpolitiske debatten om kunstens frihet og armlengdesprinsippet som Norsk kulturforum og NTO arrangerer sammen 4. mars under FRI >>